เพิ่มข้อมูลโอนย้ายสับเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล :
หัวข้อเรื่อง :
หน่วยงานหรือประเภทข้าราชการ :
ต้องการย้ายจากจังหวัด :
ไปที่จังหวัด :
รายละเอียดข้อมูลโอนย้าย สับเปลี่ยน :
โทรศัพท์ :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกประกาศ