ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ นิตยา บ่อทนคำ
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล

งานประจำ (Full Time)

สมุทรสาคร

ธุรการฝ่ายขาย

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

นิตยา บ่อทนคำ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

157 เซนติเมตร

88 กิโลกรัม

หญิง

25 ปี

โสด

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

สมุทรสาคร

74110

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

-

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปวช.

วิทยาลัยการอาชีดบึงกาฬ

การบัญชี

2553 พ.ศ.

3.8

พ.ศ.

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  นิตยา บ่อทนคำ

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดี ดี ดี ดี
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 0 คำต่อนาที อังกฤษ ::0 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.งานจัดซื้อ

2.งานขาย

3.แอดมิน

ประวัติการทำงาน

4 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

บริษัท วีพี สตีล

บริษัท จุนเจริญ สตีลรุ่ง

บริษํท กระทุ่มแบนค้าไม้