ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ นายศราวุธ เชิงดี
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

พนักงานราชการ

งานประจำ (Full Time)

อุดรธานี

นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

ข้อมูลของผู้สมัคร

นาย

นายศราวุธ เชิงดี

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

168 เซนติเมตร

56 กิโลกรัม

ชาย

24 ปี

โสด

พุทธ

ผ่านการเกณฑ์

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

อุดรธานี

41130

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

การบัญชี

2558 พ.ศ.

3.14

ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การบัญชี

2556 พ.ศ.

3.52

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  นายศราวุธ เชิงดี

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 38 คำต่อนาที อังกฤษ ::32 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.รำไทย

2.กีฬา

3.

รองประธานการรับน้องสาขาบัญชี2ปีต่อเนื่องมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ประวัติการทำงาน

1 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::