ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ อภิวัฒน์ ปัญจรัตน์
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล

งานประจำ (Full Time)

กรุงเทพมหานคร

พนักงาน

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

ข้อมูลของผู้สมัคร

นาย

อภิวัฒน์ ปัญจรัตน์

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

163 เซนติเมตร

46 กิโลกรัม

ชาย

23 ปี

โสด

พุทธ

ได้รับการยกเว้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร

10310

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

53 พ.ศ.

2.00

พ.ศ.

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  อภิวัฒน์ ปัญจรัตน์

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดี ดี ดี ดี
ภาษาอังกฤษ ดี ดี พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 0 คำต่อนาที อังกฤษ ::0 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.เขียนโปรแกรม ภาษา vb,php,html,css,javascript,jquery

2.

3.

ได้ส่งเว็บไซค์ ประกวดระดับ ป ตรี ได้ รางวัลชมเชย

ประวัติการทำงาน

2 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

1. เป็นพนักงานในแฟมิลี่มาร์ท หน้าที่ต้องทำ จัดเรียงสินค้า เป็นแคชเชียร์ ตัดจ่ายสินค้าหมดอายุ ปิดรอบประจำวัน

2. เป็นพนักงานแคชเชียร์ที่ บิ๊กซี่ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หน้าที่ต้องทำ สวัสดีลูกค้า แสกนสินค้า คิดเงิน ทอนเงิน ปิดรอบประจำวัน