ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ ธีรภัทร์ เกื้อกูล
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

พนักงานจ้างตามภาระกิจ

งานประจำ (Full Time)

อุดรธานี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

สถิติศาสตร์

ข้อมูลของผู้สมัคร

นาย

ธีรภัทร์ เกื้อกูล

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

174 เซนติเมตร

82 กิโลกรัม

ชาย

22 ปี

โสด

พุทธ

ได้รับการยกเว้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

อุดรธานี

38150

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถิติประยุกต์

2560 พ.ศ.

3.87

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

โรงเรียนพรเจริญวิทยา

วิทย์ - คณิต

2556 พ.ศ.

3.89

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  ธีรภัทร์ เกื้อกูล

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ ดี ดีมาก ดี ดี
ภาษาอื่นๆ  (ลาว) ดี ดี
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 36 คำต่อนาที อังกฤษ ::35 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint รวมถึง SPSS และ Adobe Photoshop, Lightroom ในระดับดีมาก

2.ทักษะการเล่นดนตรี กีตาร์ ในระดับดี

3.ทักษะการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำสูง

o พ.ศ. 2558 - 2559 : อดีตรองนายก สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี o พ.ศ. 2557 - 2558 : อดีตประธานนักศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อด. o พ.ศ. 2556 - 2557 : อดีตผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อด.

นางสุมลพร ตะน่าน ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน

ประวัติการทำงาน

0 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ลักษณะงาน : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดอุดรธานี ลงรหัสข้อมูลในแท็บเล็ต จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร และงานทั่วไปของสำนักงานฯ
ระยะเวลาทำงาน : 3 เดือน (มกราคม 2560 - มีนาคม 2560)

JKT Partners, LLC และ บริษัท อุดรเว็บดีไซน์ จำกัด
ตำแหน่ง : Assistant Manager และ Advertising Technician
ลักษณะงาน : เป็นตัวแทนของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตเกมและสื่อมัลติมีเดียอย่าง Blizzard Entertainment, Inc., Activision Publishing, Inc. และบริษัททั่ว ๆ ไปในการประกาศเพื่อรับสมัครพนักงานใหม่หรือแรงงานต่างชาติของรัฐทุกรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างทนายความกับสำนักพิมพ์และสถานีวิทยุในพื้นที่ต่าง ๆ ที่บริษัทลูกค้าต้องการประกาศรับสมัครงาน และบริหารและจัดการข้อมูลต่าง ๆ บน
ระยะเวลาทำงาน : 3 ปี (2558 - 2560)

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (TESCO Lotus)
ตำแหน่ง : Student Part-Time แผนก แคชเชียร์และจัดเรียงสิ้นค้า
ลักษณะงาน : รับชำระสินค้าที่ลูกค้ามาจับจ่ายใช้สอย และจัดเรียงสินค้าบนชั้นให้เป็นระเบียบน่าซื้อ
ระยะเวลาทำงาน : 1 ปี (2557 - 2558)