เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลทั่วไปตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน


ประกาศวันที่ : 21 ก.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1054 คน
ที่มา : 

โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)

รายละเอียดของข่าวสาร
ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนละ 15,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการสรรหา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เพศหญิง อายุ 22-28 ปี

2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี(ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

4. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี(คอมพิวเตอร์สำนักงาน)

5. มีบุคลิกภาพดี มีจิตบริการที่เป็นเลิศ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครการสรรหา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหา ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ประกาศรับสมัครภายในวันที่ 21 - 22 เดือนกรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.-16.00 น.

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

6. แฟ้มสะสมผลงาน(Port Folio )

ติดต่อรายละเอียดได้ที่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) นะครับ

 


ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 155 อัตรา
กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 49 อัตรา
กรมการแพทย์ กรมสรรพากร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 515 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก สำนักงาน ก.พ.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา พนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับสมัครงานบุคคลภายนอกอัตราท้องถิ่น จำนวน 8 ตำแหน่ง 30 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย การไฟฟ้านครหลวง
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเป็นพนักงาน จำนวน 21 ตำแหน่ง 123 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 345 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ ตำรวจท่องเที่ยว
เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526