เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสตำแหน่ง A005


ประกาศวันที่ : 19 ธ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 562 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสตำแหน่ง A005

 

เงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท

วุฒิ ปริญญาตรี

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์)
3. มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้งระบบ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีความรู้ความสามารถในการบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
5. สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่องาน
บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6. สามารถให้คำแนะนำในการใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ
ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม ระบบสารสนเทศภาครัฐ การจัดทำมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และวิธีการป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแลเว็บไซต์ที่ผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับ การขออนุญาต การจดทะเบียน และกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สามารถดูแล ควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
2. สามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้บริการอยู่เสมอ
3. สามารถติดตาม วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากระบบ
การบริการคอมพิวเตอร์ได้
4. ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตกับผู้มารับบริการ
ได้อย่างถูกต้อง
5. ให้บริการอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
6. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายมหาวิทยาลัย
7. ให้บริการด้านวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายมหาวิทยาลัย
8. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

***********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 155 อัตรา
กรมศุลกากร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง
สำนักงาน ป.ป.ท. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ จำนวน 202 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กสถ.
เตรียมจัดสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จำนวน 84 ตำแหน่ง งกว่า 21,000 อัตรา
กรมการแพทย์ กรมสรรพากร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 515 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา พนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ ตำรวจท่องเที่ยว
เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการเงินทหารบก
รับสมัครบุคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ ชาย 40 หญิง 30 รวม 70 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สถาบันการพลศึกษา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 สาขาวิชา 21 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526