เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 04 เม.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 425 คน
ที่มา : 

สำนักคอมพิวเตอร์ มศว

รายละเอียดของข่าวสาร
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 0031 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0031
สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2. ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4. บริหารและจัดการซอฟต์แวร์ รวมถึงความปลอดภัยต่าง ๆที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Linux
5. พัฒนาระบบหรือเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้ PHP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ปรับแต่งโปรแกรม Open Source ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ศึกษา แนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. เผยแพร่วิทยาการ/เทคนิคใหม่ ให้แก่สังคม
9. ประสานงานด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยให้กับผู้ใช้ระบบ
10. ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้ระบบ
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แนบเอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน , เหตุผล ที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.). ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 14 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5000 ต่อ 15067

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 155 อัตรา
กรมศุลกากร กรมป่าไม้
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมชลประทาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 349 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 49 อัตรา
กรมการแพทย์ กรมสรรพากร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 515 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก สำนักงาน ก.พ.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา พนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับสมัครงานบุคคลภายนอกอัตราท้องถิ่น จำนวน 8 ตำแหน่ง 30 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวนรวมกว่า 100 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 345 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ ตำรวจท่องเที่ยว
เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526