ครม.-ไฟเขียว บัตรประชาชนรุ่นใหม่สุดล้ำ กดเอทีเอ็ม-รูดปื๊ด
เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 ครม.-ไฟเขียว บัตรประชาชนรุ่นใหม่สุดล้ำ กดเอทีเอ็ม-รูดปื๊ด


ประกาศวันที่ : 23 ธ.ค. 2558
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1516 คน
ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 22 ธันวาคม 2558  
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมว่า ที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเพย์เมนต์)ครบวงจร ซึ่งจะนำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน และ การส่งเสริมอีเพย์เมนต์ในทุกภาคส่วน

"แผน ยุทธศาสตร์นี้ยังจะช่วยสนับสนุนนโยบายอื่น ๆ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลอีโคโนมี โครงการระบบตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ นโยบายการส่งเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนในกรณีต่างๆ ของภาครัฐ"นายอภิศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงิน ประกอบด้วยแผนงานสำคัญ 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID (นานานาม) การทำให้การโอนเงินและการรับชำระเงินสามารถทำได้โดยง่าย โดยใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากการใช้เลขที่บัญชีธนาคารอย่างในปัจจุบัน 2.โครงการการขยายการใช้บัตรมากขึ้น โดยสร้างจุดรับเงินให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในร้านค้าหรือบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 3.โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4.โครงการ e-Payment ภาครัฐ โดยโครงการนี้จะรวมถึงการบันทึกผู้มีรายได้น้อยอย่างสมัครใจ ซึ่งใครที่มีรายได้น้อยสามารถลงทะเบียนเพื่อให้ได้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสิทธิประโยชน์ โดยจะให้ธนาคารพาณิชย์ช่วยลงทะเบียนบัตร โดยอาศัยข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้เมื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีบัตรแล้ว หากต้องการใช้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ก็สามารถใช้บัตรเพื่อใช้จ่ายแทนเงินสดได้ เช่น การขึ้นรถเมล์ หรือการซื้อตั๋วรถไฟ ซึ่งอาจจะได้ลดราคาตั๋วรถไฟพิเศษ 50% หรือการรักษาพยาบาลได้ ถือเป็นการบูรณาการสวัสดิการประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องมีมาตรการหว่านแห เช่น รถเมล์ฟรี ที่ผู้มีรายได้ปกติก็สามารถขึ้นรถเมล์ได้ โดยการจดทะเบียนของผู้มีรายได้น้อย คาดว่าจะเริ่มในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559และ 5.โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะมีการจัดชิงโชครางวัล ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการทั้ง 5 จะดำเนินการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินฯ โดยจะเร่งดำเนินการตามแผนและคาดว่าจะทุกโครงการให้เสร็จภายในปี 2560

"แผนยุทธศาสตร์นี้คาดว่าจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้ ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปี จาก ประชาชน ที่จะสามารถลดต้นทุนจากการพกพาเงินสดและหันมาใช้การชำระเงินแบบ อิเล็กทรอนิกส์แทน และมีความสะดวกมากขึ้นจากการเชื่อมโยงของระบบชำระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลายจากภาคการธนาคาร ที่จะสามารถประหยัดต้นทุนประมาณ 30,000 ล้านบาทต่อปี จากการลดต้นทุนการพิมพ์ธนบัตร การบริหารจัดการเงินสดและเช็ค และต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินสดที่เก็บไว้ในศูนย์จัดการเงินสด จาก ภาคธุรกิจ รวมถึงร้านค้าที่สามารถประหยัดต้นทุนประมาณ 45,000 ล้านบาทต่อปี จากการลดต้นทุนการบริหารจัดเก็บเงินสดและเช็ค และการพิมพ์และจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษี และเชื่อว่าระบบนี้จะดีที่สุดในโลก"นายอภิศักดิ์กล่าวและว่า นอกจากนั้น แผนฯจะบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนของระบบ ผ่านการพัฒนาระบบนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลภาษีที่ครบถ้วนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการรายได้ที่ดีเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 

ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง รวม 50 อัตรา
กรมที่ดิน กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 310 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา
ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา
กรมป่าไม้ ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 

ข่าวฮิต!!! ประจำวัน กับเปิดสอบทูเดย์
   สั่งสอบด่วน!!ภาพนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ในห้องเรียน  อ่าน 1903 คน
   "กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......  อ่าน 1444 คน
   ICT ยันงบ 2 หมื่นล้านติดเน็ตทั่วประเทศ ไม่ใช่ Single Gateway  อ่าน 1267 คน
   ว่าด้วยเรื่อง มะเร็ง บุหรี่ที่ว่าแน่ ยังต้องแพ้ให้ เบคอน!!  อ่าน 1442 คน
   แชร์ภัยระวัง! ที่ปัดน้ำฝนรถมีแบงก์เสียบอยู่ ห้ามลงไปหยิบโดยเด็ดขาด!  อ่าน 1448 คน
   ปีใหม่นี้ธนาคารใจดี!! ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขตผ่านATM  อ่าน 1394 คน
   ว่ากันด้วยเรื่อง "โบนัส" สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนรอคอย!!!  อ่าน 1560 คน
   หัวอก"ผู้ปกครองไทย" ปีเดียวจ่ายหลายแสน "สารพัดติว-เดินสายสอบ ดันลูกเข้าม.รัฐ  อ่าน 1338 คน
   ครม.-ไฟเขียว บัตรประชาชนรุ่นใหม่สุดล้ำ กดเอทีเอ็ม-รูดปื๊ด  อ่าน 1516 คน
   ฮือฮา พบหนุ่มทำบัตรประชาชน ระบุศาสนา "วิหารแห่งเจได"  อ่าน 2233 คน
ข่าวฮิต!!! ทั้งหมด คลิก!!!
มุมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
   ม่อนทานตะวัน ดอกคำใต้ จ.พะเยา ช่วงนี้เปิดให้ชมฟรี  อ่าน 1608 คน
   หนาวนี้ที่ "ภูน้ำฟ้า รีสอร์ท" ที่พักก่อนขึ้น "ภูกระดึง"  อ่าน 1535 คน
   ไปเที่ยวกัน!ทางเดินลอยฟ้า "Canopy walkway" เชียงใหม่นี่เอง  อ่าน 1598 คน
   แนะ 5 สถานที่ ถ้าหนาวนี้ อยากแบกเป้ ขึันดอย  อ่าน 1864 คน
   อัพเดท!! 28 ประเทศที่เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า  อ่าน 1576 คน
   "หัวหินทีค-ถนนคนเดิน" ทริปสุดชิลล์อบอุ่นแบบกันเอง  อ่าน 1799 คน
   ในชีวิตหนึ่ง ต้องไปให้ได้สักครั้ง น้ำตกทีลอซู  อ่าน 1536 คน
   ดอยม่อนจอง อีกหนึ่งเป้าหมาย ของนักเดินป่าขาลุย  อ่าน 1744 คน
   ลำพูน เสน่ห์แห่งล้านนา เมืองต้องห้าม...พลาด  อ่าน 1796 คน
   อากาศเริ่มหนาวกันแบบนี้ เที่ยวเหนือกันเลย  อ่าน 1742 คน
มุมแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด คลิก!!!
สาระน่ารู้ กับเปิดสอบทูเดย์
   เผยคลิปเสียงลับจากภารกิจของ Apollo 10 เมื่อ 40 ปีที่แล้ว คล้ายเพลงบนดวงจันทร์!?  อ่าน 3681 คน
   แนะวิธีดูสุริยุปราคาอย่ามองด้วยตาเปล่า  อ่าน 3575 คน
   15 วิธีลดความอ้วนแบบสาวขี้เกียจ ไม่ต้องเหนื่อยอดอาหาร  อ่าน 4264 คน
   10 ผลไม้ที่ควรกินตอนเช้า เติมความเฮลธ์ตี้ให้สุขภาพดีรับวันใหม่  อ่าน 4933 คน
   ความลับของ มะนาว ที่คุณอาจไม่เคยรู้  อ่าน 4317 คน
   หมดกังวล! ได้แล้วนะ 10 โรคมะเร็งรักษาฟรี ประกันสังคมจ่ายให้  อ่าน 4042 คน
   กินแตงกวาช่วยลดน้ำหนักได้เร็วปานสายฟ้าแลบ!!  อ่าน 4167 คน
   5 วิธีดีท็อกซ์ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้น้ำผักผลไม้  อ่าน 3993 คน
   4 สูตรดีท็อกซ์ล้างลำไส้..แบบเริ่ดๆๆ น้ำหนักลดพุงยุบ!!  อ่าน 4678 คน
   สุดยอดสมูธตี้ที่มีแคลอรี่ต่ำกว่า 250  อ่าน 3691 คน
สาระน่ารู้ทั้งหมด คลิก!!!
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526