เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ วันที่ 3 - 18 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสรุปบัญชีข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก ของ กศจ. ที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการพนักงานพัสดุ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 3 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองบางริ้น รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-29 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 231 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ในกองบัญชาการ กองทัพไทย ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง นายอำเภอ จำนวน 141 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสืบสวนสอบสวนและตำแหน่ง นิติกร จำนวนรวม 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-26 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นักวิชาการป่าไม้ จำนวนรวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 มีนาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที 20-28 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมบังคับคดี รับสมัครคนพิการเพื่อสอบเป็นนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมบังคับคดี รับสมัครสอบพนักงานราชการ คุณวุฒิ ป.ตรี, ปวช, ปวส จำนวนรวม 127 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการ(อัตราสิบเอก) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานรวมลิงค์ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ทั่วไป ปี พ.ศ.2560 ทยอยประกาศ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 10 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ. เปิดรับปริญญาตรีทุกสาขา สอบบรรจุ"ครูผู้ช่วย" รับสมัครวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย.นี้  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1-4 ประจำปี 2560 จำนวน 500,000 ที่นั่งสอบ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 74 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 22 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้าง(งบพิเศษ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการข่าว จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน จำนวนรวม 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี พื้นที่ ระยอง 2, ร้อยเอ็ด, น่าน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การบินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28-30 มีนาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการทหารสื่อสาร รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้าเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานประจำปี 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-2 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 619 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา(ส่วนภูมิภาค) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-31 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวนรวม 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-30 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานตำรวจท่องเที่ยว เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา(ชาย 250 อัตรา หญิง 50 อัตรา) 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 18 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ. ประกาศกำหนดการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ชาย,หญิง จำนวน 80 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 9 มิถุนายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชาย,หญิง จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชาย,หญิง จำนวน 56 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 19 เมษายน 2560