เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-25 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.ศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.นครราชสีมา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ระยอง เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยการทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครบุคคลเพิ่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวน จำนวน 640 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง 234 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 151 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพม.16 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพม.15 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ จำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 26 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.สตูล รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ จำนวน 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบริษัทฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 55 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11-17 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ จำนวน 97 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ยะลา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.นราธิวาส เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ปัตตานี เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 11 สังกัด 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานประจำสำนักงาน, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6 จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 18 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-25 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 6 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดอุดร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ชาย/หญิง จำนวนมาก(ตามที่ขาดอัตรา) ตั้งแต่วันที่ 4-20 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลเรือน เข้าเป็นนายทหารประทวน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวน จำนวน 640 อัตรา) กำหนดการเป็นทางการ ที่นี่เร็วๆนี้  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพันจู่โจม รับสมัครชายไทย เพื่อคัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 28 จำนวน 166 นาย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 11-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การบินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเศรษฐกร และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1-23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติให้การสรรหาบุคคลภายนอก เข้ารับราชการเป็นตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จำนวน 300 อัตรา (ชาย 150 คน / หญิง 150 คน) 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2560 จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา สมัครออนไลน์ วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-28 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 183 อัตรา สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คาดว่าจะมีการเป็นสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 24 กันยายน 2560