เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 ตำแหน่ง 46 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 8 มกราคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น จำนวนกว่า 9,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)? ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 2680 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 25 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 102 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-25 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรขุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่36 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-25 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้าง จำนวน 19 ตำแหน่ง 124 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-29 ธันวาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 กลุ่มวิชา 229 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-22 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 9 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ต้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18-23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่ เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลตากสิน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสังคม จำนวน 5 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบิน 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ช่างประปา ช่างสี ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งบุคลากร วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ชัยนาท รับสมครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นทหารประทวน จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-11 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 9 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 19 อัตรา และ อะไหล่อีกกว่า 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-27 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 20 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและตั้งแต่งเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพอากาศ กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จำนวน 120 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 4 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 393 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560- 31 มกราคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ชาย/หญิง จำนวน 41 อัตรา รับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกสิกรไทย รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง Call Center (Thai)จำนวนมาก ปริญญาตรี(ทุกสาขา) ประจำที่ศูนย์แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 500 อัตรา ติดตามได้ที่นี่เร็วๆนี้ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น จำนวนกว่า 9,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2561 ช่วงเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 18 กุมภาพันธ์ 2561