เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ลำปาง เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวนรวม 87 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทัศนมาตร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักสังคมสงเคราห์ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.กำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 มกราคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-28 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 131 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน (เหล่า ม.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 210 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่34 รับสมัครทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.สระแก้ว เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานประจำสำนักงาน (สวส.) ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค จำนวน 610 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนรวม 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.สงขลา เขต 3 รับสมัคร นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนิติกร ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ชาย,หญิง จำนวน 80 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 9 มิถุนายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (เขต 1) ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชาย,หญิง จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชาย,หญิง จำนวน 56 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 19 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.เชียงใหม่ เขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (สาขากรุงเทพฯ ปริมณฑลและ สาขาต่างจังหวัด) 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-25 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-31 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-27 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 24 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 14 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงงานยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงงานยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฝ่ายใบยา จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเลิศสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 24 ตำแหน่ง 127 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-27 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-18 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 299 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวน 38 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารแผนที่ ตั้งแต่วันที่ 13-24 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมงและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-19 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-27 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เขต 3) ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวน 19 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 17 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบัตรรายการโรค,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2560 อัตราทั่วไปและภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัคร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 4-24 มกราคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองประจําการเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2680 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศาสตร์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 423 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการและบุคคลภายนอก ประจำปี 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จะดำเนินการสอบตามปกติราวเดือนธันวาคมนี้ และจะสอบภาค ก.และภาค ข. ในเดือนมกราคม 2560 ทั่วประเทศกว่า 10,000 อัตรา จาก 63 ตำแหน่ง 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกรุงไทย รับสมัครเข้าทำงานกับธนาคารกรุงไทย จำนวน 23 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ จำนวน 2 รอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประเภททั่วไปและวิชาการ รวมทั้งสิ้น 63 ตำแหน่ง 3,273 อัตรา