เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน กศน.กทม. รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วุฒิป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพม. เขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.นครราชสีมา เขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 108 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 3-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.ในคลองบางปลากด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเรือน (ชาย,หญิง) เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 3-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองแสนสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 13 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ? รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสรุปรวม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่เผยตำแหน่งการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ทยอยประกาศ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เผยตำแหน่งว่างใช้เปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560 ประเภทวิชาการและทั่วไป จำนวน 990 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ตรัง เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอนามัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน -5 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน -14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก?เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 11 คุณวุฒิ รวม 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-15 มิถุนายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง)เข้ารับราชการ วุฒิ ม.6 - ป.ตรี จำนวนหลายตำแหน่ง 88 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง)เข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 255 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน -10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิป.ตรีทุกสาขา จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานลิขิตปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานอาลักษณ์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ เผยตำแหน่งว่างใช้เปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560 ประเภทวิชาการและทั่วไป จำนวน 425 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่ง พนักงานบริการ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย เผยตำแหน่งว่างใช้เปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560 จำนวน 302 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยตำแหน่งว่างใช้เปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560 จำนวน 451 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการ (แผนกกฏหมายและแผนกตรวจสอบภายใน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5- 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลและพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ่อเปิดรับสมัครสอบบรรจุขรก.ท้องถิ่น ปลายเดือน มิถุนายนนี้กว่า 2.1 หมื่นอัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เผยตำแหน่งว่างใช้เปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560 จำนวน 1002 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(กถ.) เตรียมที่จะเปิดสอบเจ้าหน้าที่ อปท.กว่า 21,605 ตำแหน่ง รวมทั้งระดับบริหารและอำนวยการ อีกว่า 923 ตำแหน่ง. 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การกำลังสำรอง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน และพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 587 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานตำรวจท่องเที่ยว เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา(ชาย 250 อัตรา หญิง 50 อัตรา) 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานรวมลิงค์กศจ. ประกาศผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทั่วไป ปี พ.ศ.2560 ทยอยประกาศ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2560 อัตราว่าง จัดสอบแข่งขันของ กสถ. จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา