เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.สระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2560 จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพม.19 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.เทพารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้าง จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนักวิชาการสหกรณ์ทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ สถาบันสิรินธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 3-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครพนักงานสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 19-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุมิ ป.ตรี-โท ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ตรัง เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์และตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 15 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมบัญชีกลาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (กรณีรับคนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 19-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 19-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ รพ.กองบิน บน.41 ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลนครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ,พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 มิถุนายน 2560