เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคล จำนวน 11 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลตากสิน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 9 ตำแหน่ง 20 อัตรา