เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 16 ตำแหน่ง 55 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานรพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานทั่วไป 5 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านสิ่งแวดล้อม), นักกายภาพบำบัด, นักวิชาการศึกษา, เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 12-19 มิถุนายน 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2562