เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 14 มกราคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562