เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 ตำแหน่ง 82 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2561  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานบริการ จำนวนรวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 156 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองแสนสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกรุงไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-23 พฤศจิกายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 5 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561