เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักบริหารการคลัง กระทรวงต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตําบลขามใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 8 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะสรรหาได้ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวนรวม 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 78 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 สิงหาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 12 ตำแหน่ง 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-16 สิงหาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2561  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561