เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 20 ตำแหน่ง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.บางแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 83 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน หลายตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาลัย จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 10 ตำแหน่ง จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 มกราคม 2562