เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำเเหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 76 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ,รายวัน) จำนวน 11 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563