เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 74 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-28 สิงหาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมราชทัณฑ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์,เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2562