เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 3 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในและนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสภากาชาดไทย ขยายการรับสมัครงานต่าแหน่งต่างๆ คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง กว่า 92 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.มหาสารคาม เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสอ.เมืองราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพราน ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-8 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนิติกร ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.เพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 120 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานเดินหมาย ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-13 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 65 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานรพ.ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 13 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจำนวน 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการข้าว รับสมัครบุคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-22 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองสามพราน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 34 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-20 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทหารพรานที่ 49 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็น อส.ทพ.ตามจำนวนที่อัตราขาด ตั้งแต่วันที่ 8-9 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.ระยอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 12 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและเเต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้และนายช่างสำรวจ จำนวน 32 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1-21 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 14 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.ก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กทม. จำนวน 15 ตำแหน่ง 715 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสารบรรณทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครออนไน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบันจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน สปปท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2560 จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา สมัครออนไลน์ วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยการทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม -15 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 55 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวน จำนวน 640 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 6 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ จำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 26 กันยายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพันจู่โจม รับสมัครชายไทย เพื่อคัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 28 จำนวน 166 นาย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2560