เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561


ประกาศวันที่ : 24 ก.พ. 2561    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1040 คน
ที่มา : 

โรงพยาบาลตรัง

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ โรงพยาบาลตรัง

ประกาศโรงพยาบาลตรัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจำนวน 63 อัตรา ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,240 บาท

2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

5. ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

6. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

7. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

8. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

9. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

แบ่งเป็น 1) กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา

2) กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 9 อัตรา .

10. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 17 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

แบ่งเป็น 1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ งานยานพาหนะ จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ งานเคหะบริการ จำนวน 2 อัตรา

2) กลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา .

3) กลุ่มการพยาบาล จำนวน 12 อัตรา

5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tranghos.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง โทร. ๐-๗๕๒0-1500 ต่อ ๑๒๑๔ , 3813 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม ๒๕61 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.30 น. , ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 16.00 น.****************************************************
>
ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนหลายอัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา
กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 20 อัตรา
กรมการทหารช่าง กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราช จำนวน 70 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน อัตราทั่วไป อัตราภูมิภาค และอัตราท้องถิ่น ปี 2561
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา
กรมศิลปากร กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526