เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนศึกษา


ประกาศวันที่ : 30 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 692 คน
ที่มา : 

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รายละเอียดของข่าวสาร
โรงเรียนระยองวิทยาคมประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ด้านโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงาน การถ่ายรูปทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการผลิตงานสื่อและการนำเสนอผลงานในการจัดประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เช่น Microsoft PowerPoint และระบบมัลติมีเดีย เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงและสื่อต่างๆ การบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร

2.2 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.50 ขึ้นไป

2.3 ต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีทางการศึกษา, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.4 มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและระบบมัลติมีเดีย

2.5 มีความรู้ด้านระบบเครื่องเสียง

2.6 หากมีประสบการณ์ด้านงานโสตทัศนศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2.7 มีความพร้อมการทำงานสำนักงานเป็นทีมและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

2.8 มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. อัตราค่าจ้าง

3.1 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

3.2 วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

กำหนดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ด้านโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

...................................

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 - 1 มิถุนายน 2560 ประกาศรับสมัคร

วันที่ 2 - 12 มิถุนายน 2560 รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ)

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ด้านโสตทัศนศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประกาศผลการคัดเลือกรายงานตัว

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงาน

ผู้ที่สนใจสามารถดูประกาศการรับสมัครเพิ่มเติม ได้ที่ www.rayongwit.ac.th หรือ ติดต่อห้องบุคคล โรงเรียนระยองวิทยาคม โทร.038-618832


ข่าวยอดฮิต
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 213 อัตรา
เทศบาลตําบลสันทราย กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา
กองการสอบ สํานักงาน ก.พ.ร. รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 จำนวน 50 อัตรา
สถานี ก.ค.ศ: ก.ค.ศ. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 296 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารบก สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
กองพันทหารสารวัตร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
กองพันจู่โจม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับและสอบคัดเลือกสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 57 อัตรา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
กรมทางหลวง กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 500 อัตรา ติดตามได้ที่นี่เร็วๆนี้
องค์การเภสัชกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 444 อัตรา
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526