เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครงาน


ประกาศวันที่ : 19 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1268 คน
ที่มา : 

คณะวิศวกรรมศาสตร์


รายละเอียดของข่าวสาร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :อาจารย์

จำนวน : 1 อัตรา
ประเภทบุคคล :พนักงานวิทยาลัย
สังกัด :คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน :ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เปิดรับสมัคร :16 กรกฎาคม 2561
ปิดรับสมัคร :31 ตุลาคม 2561
ระดับการศึกษา :ปริญญาเอก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี
๒. มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ Process Simulation หรือ
๒.๒ Chemical Engineering Plant Design หรือ
๓. มีความสามารถในการปฏิบัติ การสอนได้ดี
๔. มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมจำลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี เช่น Aspen หรือ Pro II
๕. มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย โดยมีผลงานตีพิมพ์ ในระดับดี ๓ ปีย้อนหลัง มีผลงานมากกว่า หรือ เท่ากับ ๓ เรื่อง
๖. สามารถและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
๗. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
หมายเหตุ:แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ไฟล์.PDF)
1.) Cover Letter
2.) A list of publication with journal JCR impact factor 2017
3.) One-page statement of teaching philosophy
4.) Ph.D dissertation abstract
5.) The names of 3 referees
6.) CV of applicant
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module)คะแนนไม่ต่ำกว่า6
TOEFL IBTคะแนนไม่ต่ำกว่า79
TOEFL ITPคะแนนไม่ต่ำกว่า550
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า213
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า80
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
๑.สอนวิชาทางด้าน Computer Applications in Chemical Engineering หรือ สอนวิชาด้าน Process Simulation
๒. ทำงานวิจัยด้านพลังงาน หรือด้านวัสดุขั้นสูง หรือด้านวิศวกรรมอาหารและยาหรือด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูง
๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
๑. สอบปฏิบัติ โดยการสอบสอนหน้าชั้นเรียน
๒. สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :๓๑,๕๐๐ บาท
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :0-2889-2138 ต่อ 6070-76
เอกสารประกอบ :
อ่านประกาศ ดาวน์โหลดประกาศ
>
 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526