เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา


ประกาศวันที่ : 04 มิ.ย. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 946 คน
ที่มา : 

น.ส.ฉัตรนันท์


รายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศรับสมัครงาน
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    1. ปฏิบัติงานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
    2. ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ / ติดตาม / จัดเก็บ / สืบค้นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับงานสารบรรณได้
    3 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
    1.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า (ปวส.) 
    2.เพศชาย/หญิง (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
    3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร 
    4.หากมีประสบการณ์ด้าน งานสารบรรณ และสามารถใช้ระบบ E-document ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
    1.สอบปฏิบัติด้านงานสารบรรณ 
    2.สอบสัมภาษณ์  
    (วัน เวลา และสถานที่สอบ จะโทรแจ้งให้ทราบหลังจากวันปิดรับสมัคร)

อัตราเงินเดือน 
    11,500 บาท บวกค่าครองชีพ 785 บาท

เอกสารและหลักฐานการสมัครงาน
    1.รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
    2.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
    3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
    4.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  1 ฉบับ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ หน่วยธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8 ร.พ.ศิริราช และสามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาที่ หน่วยธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8 ร.พ.ศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2562  โทรศัพท์ 02-419-6658
 


 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526