เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวกรณ๊พเิศษ ตำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป)


ประกาศวันที่ : 11 ก.พ. 2563
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 706 คน
ที่มา : 

กรมศุลกากร


รายละเอียดของข่าวสาร
กรมศุลกากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวกรณ๊พเิศษ ตำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป)


ตำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป)

เงินเดือน 15000 บาท

วุฒิ

1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
ได้เป็นอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงาน

1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านงานบริหารงานงบประมาณ ด้านงานบริหารแผนปฏิบัติราชการ ด้านงานบริหารอาคารสถานที่ และด้านงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
4. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5. ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
6. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

**********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>


 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526