เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านต่างประเทศ


ประกาศวันที่ : 21 ก.พ. 2563
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 568 คน
ที่มา : 

อพท.


รายละเอียดของข่าวสาร
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

(ปิดรับสมัคร วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

หน้าที่รับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ค้นหาแนวทางการประสานงานระหว่างองค์การกับหน่วยงานระหว่างประเทศทั้งที่อยู่ภายในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนความร่วมมือกับภาคีนานาชาติด้านการท่องเที่ยว

๒. ดำเนินการส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดแนวทางและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับพื้นที่พิเศษของ อพท.

๓. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและกิจกรรมงานด้านต่างประเทศขององค์กร และภาคีเครือข่ายในต่างประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๔. แสดงบทบาทหลักในการดำเนินกิจกรรม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่างประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๕. ศึกษา ค้นคว้าแนวทางการเผยแพร่ภาพลักษณ์ และนำโอกาสในการยกระดับงาน อพท. สู่สากล เช่น การเข้าร่วมงานด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ

๖. แปลเอกสารและร่างโต้ตอบ สรุปการประชุม หนังสือภาษาต่างประเทศ

๗. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการเดินทางไปต่างประเทศ ให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อพท. นำเสนอผลงานเอกสารวิชาการขององค์การ ในเวทีการประชุมหรือสัมมนาระดับนานาชาติ รวมถึงเสนอผลงานต่าง ๆ ขององค์การเข้าร่วมประกวดเวทีการประชุมหรือสัมมนาระดับนานาชาติ

๘. ประสานงานการจัดประชุมนานาชาติขององค์กรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๙. ปฏิบัติงานอื่นที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

๒. มีประสบการณ์ในงานวิเทศสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

๓. มีประสบการณ์ในการทำงานรวมไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

๔. มีความรู้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในระดับเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

๕. มีความสามารถทำงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

๖. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครได้ที่ http://www.dasta.or.th/th/component/k2/item/4739-recruitment-63-8-p

>


 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526