เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7


ประกาศวันที่ : 24 ก.พ. 2563
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 717 คน
ที่มา : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายละเอียดของข่าวสาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

เงินเดือน 19500 บาท

วุฒิ

- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
- หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

ลักษณะงาน

งานฝึกอบรม / สัมมนา
- วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม หรือหลักสูตรการสัมมนา ในโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม / สัมมนา
- ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก
- จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ จะใช้ในโครงการฝึกอบรม / สัมมนา
- ติดตาม และประเมินผลโครงการฝึกอบรม / สัมมนา
- งานโสตทัศนูปกรณ์ / สื่อต่างๆ
- ดูแลสื่อ Social Network ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น
- ตัดต่อวีดีโอ และภาพนิ่ง รวมถึงปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพ
- งานควบคุม แสง สี เสียง เมื่อมีการฝึกอบรม หรือสัมมนา
- ควบคุม ดูแล ตลอดจนซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กล้องบันทึกภาพ เป็นต้น
- จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท หรือตามวัตถุประสงค์
- ดูแลเก็บผลงานของสื่อแต่ละประเภท อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถ นำไปใช้งานได้ตามความต้องการ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

***************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>


 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526