เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับโอนย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


ประกาศวันที่ : 21 ม.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1028 คน
ที่มา : 

อี๊ด

รายละเอียดของข่าวสาร
เรื่อง การรับย้าย/รับโอนย้าย ข้าราชการ .............................................. 1. ด้วย โรงพยาบาลพล สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนย้าย ข้าราชการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 164954 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพล 2. เอกสารประกอบการรับย้าย/รับโอน 2.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 1 รูป ( ภาพสี , ชุดสุภาพ ) 2.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 2.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ชุด 2.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนสกุล, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ 2.5 สำเนาประวัติการรับราชการ(ก.พ.7) สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ วันที่ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และเอกสารประกอบการขอรับย้าย/รับโอนย้าย จะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน นั้น ขั้นตอน ต่อไป 5. กำหนดการยื่นความประสงค์ 5.๑ ผู้ที่มีความประสงค์ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ( ในวันและเวลาราชการ ) 5.๒ ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลพล www.phonhospital.go.th
  แนวข้อสอบท้องถิ่น
   
  แนวข้อสอบ กพ

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526