เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประกาศวันที่ : 13 ต.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 108 คน
ที่มา : 

จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดของข่าวสาร
จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณสมบัติ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง

ลักษณะงาน

(1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(2) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานของจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
(3) ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ของจังหวัด
(4) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการของจังหวัดแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการ และบริหารงานทั่วไปของสำนักงานจังหวัด
(6) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


*****************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>
  แนวข้อสอบท้องถิ่น
   
  แนวข้อสอบ กพ

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526