เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา


ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 458 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปงาน
5. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการบริการ
7. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
8. มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
9. มีความอดทน สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราที่ 2
1. เพศชาย / หญิง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปงาน
5. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการบริการ
7. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
8. มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
9. มีความอดทน สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
11. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดีย การตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(ให้นำผลงานมาประกอบการพิจารณา)

******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526