เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ


ประกาศวันที่ : 15 ธ.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 230 คน
ที่มา : 

นนอนงค์

รายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา ข้อกำหนดภาระงาน : ประสานงาน ติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานความก้าวหน้า จัดประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. ไม่จำกัดเพศ (ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว) 3. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบ และยินดีให้บริการ 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 5. สามารถใช้โปรแกรมการทำงานพื้นฐาน Microsoft Office และ Application ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น โปรแกรม ZOOM /โปรแกรม Google Meet และอื่นๆ 6. สามารถจัดทำรายงานการประชุม สรุปสาระสำคัญและการรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. สามารถจัดทำ ร่าง หนังสือราชการ บันทึกข้อความ และเอกสารต่างๆ ได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย 8. สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์เร่งด่วน หรือนอกเวลางานได้ 9. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) หรือ สำเร็จการศึกษา ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราค่าจ้างเดือนละ : ขั้นต่ำ 16,500 บาท (ไม่มีสวัสดิการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร : 1. ใบสมัครงานสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1zS7J4BAx1Xn7E7cH9z3HYkkWByew5jRj/view?usp=sharing 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) จำนวน 1 ชุด 5. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี) วัน เวลา สถานที่รับสมัคร : ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ในวัน และเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 306 โทร.02-2183913 หรือ 0813984885 คุณนนอนงค์ รัตนอโณทัยกุล หรือส่งใบสมัครที่ hednet.bps@gmail.com

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526