เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง นักวิชาการระดับกลาง


ประกาศวันที่ : 16 ธ.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 306 คน
ที่มา : 

สกสว.

รายละเอียดของข่าวสาร
สกสว. รับสมัครพนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง นักวิชาการระดับกลาง


ตำแหน่ง นักวิชาการระดับกลาง

วุฒิ

วุฒิการศึกษาปริญญาเอกจาก สาขาเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์หรือ นโยบาย สาธารณะ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ
อายุ 30 - 40 ปี

ลักษณะงาน

งานสำนักติดตามประเมินผล ติดตามการดำเนินงานของ PMU และหน่วยงานในระบบ ววน. กว่า 15 หน่วยงานในปีงบประมาณ 2563 ที่ต้อง ไปดำเนินการตามหลักการประเมินแบบ DE ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีขั้นตอนค่อนข้างมากและสลับซับซ้อน ซึ่งสำนักฯ เป็นผู้ดำเนินการเองเกือบทั้งหมด โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมาช่วยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการ เท่านั้น และการดำเนินการดังกล่าว ต้องทำซ้ำกับหน่วยงานเดิมเป็นเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามความเห็นของ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการประเมินแผนงานวืจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. การติดตามค;ามก้าวหน้า OKRs ในระดับแพลตฟอร์มและโปรแกรม ออกแบบระบบติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐานการประเมินงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ งานสร้าง เครือข่ายผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการทั้งงานธุรการและงานวิชาการให้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน PMU และหน่วยงาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแผนงานวิจัยและนวัตกรรม รายสาขา 5 กลุ่ม เป็นต้น

***********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526