เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย


ประกาศวันที่ : 27 ธ.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 417 คน
ที่มา : 

นางสาวกุสุมา

รายละเอียดของข่าวสาร
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5812

สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่

ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ

2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ

2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ

2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ

2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ

2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ

2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีวัน เวลา สถานที่รับสมัคร

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565

ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)


ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526