เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขาวิชา


ประกาศวันที่ : 18 ม.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 657 คน
ที่มา : 

กรมพลศึกษา

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. การศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานด้านต่าง ๆ
2. ร่วมประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักฯ ในการดำเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน เกี่ยวกับงานในโครงการ/กิจกรรมที่กองดำเนินการ และจัดทำรายงาน รวมถึงรายงานผลคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานภายใน นำส่ง ก.พ.ร. และเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางราชการ
3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
4. ร่วมจัดเตรียมการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่ง
5. รวบรวมข้อมูล สรุปความเห็น และรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
6. วางแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในกลุ่มงาน
7. ร่วมติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผล
8. ร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
9. ร่วมตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป ได้ทราบและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526