เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศวันที่ : 08 ก.พ. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 483 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานประชุม งานเลขานุการ เช่น การจัดระบบงาน การเตรียมการประชุม งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ มีความรู้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
5. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบสามารถแก้ไขสถานการณ์ และปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น
6. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการ จัดการงานต่างๆ ภายในงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผนงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานองค์กร และบุคคลต่างๆ และปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการให้ข้อมูลประดิษฐ์ นวัตกรรม จัดฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่สนใจภายใต้การดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

*****************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526