เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


ประกาศวันที่ : 02 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 219 คน
ที่มา : 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณสมบัติ

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน Microsoft Office เช่นMicrosoft Word Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint เป็นต้น

ลักษณะงาน

(1) ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
(2) ดำเนินการวางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังตามรายการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย รวมทั้งการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
(3) บันทึกบัญชี และจัดทำทะเบียนคุมเกี่ยวกับเงินงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่าย/รายการ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ รวมทั้งการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
(4) จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งการบันทึกในระบบที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง
การบันทึกในระบบที่เกี่ยวข้อง
(6) จัดทำบันทึกการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การนำเงินส่งคืนคลัง และการจัดทำรายงานของโครงการ/มาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือที่ได้รับมอบหมาย
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526