เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่


ประกาศวันที่ : 16 เม.ย. 2567
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 89 คน
ที่มา : 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดของข่าวสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่


ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

เงินเดือน 8690 บาท

วุฒิ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ลักษระงาน

ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกกุญแจ เปิด-ปิดสำนักงาน ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในสำนักงาน ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงาน งานแจ้งซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า-ประปา กรณีชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ งานเดินเอกสารเสนอแฟ้มผู้บริหาร งานรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารของหน่วยงาน รวมทั้งเช็ค/ใบถอนเงิน เสนอแฟ้ม งานถ่ายเอกสารการจัดทำเล่ม/เข้าเล่มเอกสาร งานขนย้ายและทำลายเอกสาร งานเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ งานควบคุมดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

***********************************

รายละเอียดเพิ่้มเติมคลิกทีนี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526