เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล (ฝ่ายบุคคล)


ประกาศวันที่ : 16 เม.ย. 2567
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 166 คน
ที่มา : 

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล (ฝ่ายบุคคล)


ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล (ฝ่ายบุคคล)

เงินเดือน 16000 บาท

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติและเอกสารสมัคร
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
4. รูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
7.เอกสารการแสดงประสบการณ์การทำงาน หรือหนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ชุด
8. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
9.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

สามารถเอกสารมาได้ที่ : hr@enconfund.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ; 02-158-1460 ต่อ 1106

ลักษณะงาน

1. บันทึกข้อมูล จัดทำรายงานหรือข้อมูลตามที่กำหนด
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
3. ทำหนังสือแจ้งเวียน บันทึกข้อมูลการลา
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

*********************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526