เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)


ประกาศวันที่ : 14 มิ.ย. 2567
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 250 คน
ที่มา : 

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)


ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เงินเดือน 16000 บาท

วุฒิ

- คุณสมบัติและเอกสารสมัคร
1. resume
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
4. รูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
7.เอกสารการแสดงประสบการณ์การทำงาน หรือหนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ชุด
8. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
9.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

ลักษณะงาน

1. สนับสนุนการทำงาน ให้คำปรึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน ส.กทอ.
2. ดำเนินการและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศและดิจิทัลประจำปี ของ ส.กทอ.
3. ตรวจเช็คการบำรุงรักษา Server และอุปกรณ์เครือข่าย และสำรองข้อมูล
4. บริการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือทางด้าน IT
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526