เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
ข้อมูลการโอนย้ายสับเปลี่ยนทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
08 ม.ค. 2562   โอนย้ายสับเปลี่ยน 2279 0
02 ม.ค. 2562   รับโอนย้านเจ้าพนักงานพัสดุ 850 0
04 ธ.ค. 2561   โอนย้าย 1739 0
30 พ.ย. 2561   โอนย้าย 946 0
16 พ.ย. 2561   รับโอนย้าย 1553 0
26 ก.ย. 2561   รับโอนย้าย 2580 0
26 ก.ย. 2561   รับโอนย้าย 1749 0
26 ก.ย. 2561   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 1364 0
25 ก.ย. 2561   ย้ายสับเปลี่ยน 1388 0
14 ก.ย. 2561   เทศบาลเมืองศรีราชา 967 0
29 ก.ค. 2561   ด่วน 1397 0
22 ก.ค. 2561   รับโอนครูเอกปฐมวัย 797 0
05 ก.ค. 2561   e 803 0
05 ก.ค. 2561   e 628 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 1889 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 844 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 706 0
29 มิ.ย. 2561   จพง.ธุรการ 736 0
21 มิ.ย. 2561   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สินปุน จ.สุราษฎร์ธานี 980 0
13 มิ.ย. 2561   โอนย้ายข้าราชการ 2067 0
08 มิ.ย. 2561   รับโอน 1317 0
08 มิ.ย. 2561   รับโอนย้าย/สับเปลี่ยน 1334 0
06 พ.ค. 2561   ย้ายสับเปลี่ยน 1782 0
04 พ.ค. 2561   รับโอน 1284 0
19 เม.ย. 2561   รับโอนย้าย 1504 0
17 เม.ย. 2561   รับโอน 1257 0
07 มี.ค. 2561   รับโอนครูเอกปฐมวัย 1236 0
18 พ.ค. 2560   ต้องการรับโอน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 6713 0
03 พ.ค. 2560   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 8977 0
30 เม.ย. 2560   รับโอน(ย้าย)นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 6589 0
07 มี.ค. 2560   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 13575 0
03 มี.ค. 2560   รพ.ราชวิถีจะรับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเกษมสันต์ 023548108ต่อ3221 4715 0
02 พ.ย. 2559   รับโอน ย้าย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 9228 0
31 ต.ค. 2559   รับโอน ผอ.กองคลัง ระดับต้น และ นักวิชาการเงินและบัญชี 6048 0
19 ส.ค. 2559   ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชารับโอนนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 5107 0
02 ส.ค. 2559   รับโอนย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 18929 0
14 ก.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 12584 0
07 ก.ค. 2559   อบต.หล่อยูง จังหวัดพังงา รับโอน หลายตำแหน่ง 4933 0
04 ก.ค. 2559   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 6715 0
19 พ.ค. 2559   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ 6716 0
28 เม.ย. 2559   หาคนแทน 9561 0
18 เม.ย. 2559   รับโอน / ย้าย พนักงาน อปท. 3 ตำแหน่ง 9465 0
07 มี.ค. 2559   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 15808 0
03 มี.ค. 2559   รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา และ ผู้อำนวยการกองคลัง 8256 0
16 ก.พ. 2559   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 12385 0
15 ม.ค. 2559   ด่วน!! อบต.ต้องการรับโอน บุคลากรหรือนักทรัพยากรบุคคล 8619 0
21 ธ.ค. 2558   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.มาบตาพุด จ.ระยอง ต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยนไป นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ติดต่อ 0863450751 4375 0
16 ธ.ค. 2558   นักวิเคราะห์ท้องถิ่น ต้องการโอนไป สพป. 7448 0
20 พ.ย. 2558   รับโอน จพง.ธุรการ 10039 0
08 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้ายนายช่างโยธา ( 2-5) 6 จำนวน 2 อัตรา 3403 0
01 ต.ค. 2558   อบต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับโอนย้าย นายช่างไฟฟ้า (2-5)6 จำนวน 2 อัตรา ฟรี 3237 0
28 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ติดต่อได้ที่งานบุคลากร 03868444 ต่อ 1401, 1402 5138 0
15 ก.ย. 2558   รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 11478 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับโอนย้าย จพ.พัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา ติดได้ที่ งานบุคลากร 038684444 ต่อ 1401, 1402 3115 0
10 ก.ย. 2558   รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองรับโอนย้าย จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา 2727 0
09 ก.ย. 2558   ต้องการย้ายสับเปลี่ยน 5589 0
03 ก.ย. 2558   รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ 2-5 6764 0
29 ส.ค. 2558   รับโอนย้าย ครูเอก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย ปฐมวัย นาฎศิลป์ 3298 0
11 ส.ค. 2558   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) 4588 0
27 ก.ค. 2558   ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ 11090 0
19 ก.ค. 2558   ครูเทศบาลเมือง ชลบุรี เอกปฐมวัย ต้องการสับเปลี่ยนไป สมุทรปราการ โคราช หรือชัยภูมิ เบอร์ 0892144927 2627 0
08 ก.ค. 2558   รับย้ายรับโอนข้าราชการ 9951 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวชาการศึกษา อบต. 4218 0
07 ก.ค. 2558   รับโอนย้าย นักวิาการศึกษา 3650 0
08 พ.ค. 2558   อยากโอนย้าย หรือสับเปลี่ยน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 11529 0
27 เม.ย. 2558   รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2-4 / 5 จำนวน 1 อัตรา 5626 0
19 เม.ย. 2558   รับโอนข้าราชการมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน ปปง. 15087 0
07 เม.ย. 2558   โอน (ย้าย) สับเปลี่ยน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4421 0
17 มี.ค. 2558   ย้ายสับเปลี่ยน 5466 0
15 มี.ค. 2558   รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 9970 1
05 มี.ค. 2558   อบต.พุแค จ.สระบุรี รับโอน (ย้าย) หลายอัตรา 5616 0
20 ก.พ. 2558   รับโอน จพ.การเงิน ศรีสะเกษ 3582 0
18 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าย 4934 0
12 ก.พ. 2558   ย้ายสับเปลี่ยนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3556 0
06 ก.พ. 2558   รับย้ายหรือโอน ข้าราชการ 9748 0
05 ก.พ. 2558   อยากโอนย้าน 4046 0
28 ม.ค. 2558   รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4440 0
23 ม.ค. 2558   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จ.กำแพงเพชร 3617 1
12 ม.ค. 2558   รับโอนย้าน ตำแหน่ง นิติกร จ.นครปฐม 4142 0
09 ม.ค. 2558   อยากย้ายกลับบุรีรัมย์ค่ะ (นักวิชาการ ) ปฏิบัติการ 3890 0
24 ธ.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นไปแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยา 5518 1
02 ธ.ค. 2557   ย้ายสับเปลี่ยนจากจันทบุรีกลับอีสาน 3653 1
01 ธ.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล 4915 0
19 พ.ย. 2557   รัยโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ 4197 1
17 พ.ย. 2557   ต้องการสับเปลี่ยน เจ้าพนง.การเงินและบัญชี โซนเหนือบน 3970 0
12 พ.ย. 2557   รับโอนย้ายสันทนาการ 3797 0
05 พ.ย. 2557   รับโอนย้าย 6663 2
13 ต.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 7898 1
13 ต.ค. 2557   รับโอนย้านครู 4719 0
08 ต.ค. 2557   ทต.อ่าวขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3594 0
01 ต.ค. 2557   อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว ด่วน 3307 0
18 ก.ย. 2557   รับ โอนย้าย ผอ กองคลัง 7 4372 0
15 ก.ย. 2557   อยากโอนย้าย 5125 1
14 ก.ย. 2557   อยากโอนกลับตรัง 3630 0
02 ก.ย. 2557   อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษาด่วน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 4075 1
26 ส.ค. 2557   ต้องการโอนกลับภูมิลำเนา 5671 0
28 ก.ค. 2557   ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่ง 7388 2
22 ก.ค. 2557   รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ด่วนที่สุด) 10755 3
21 ก.ค. 2557   รับโอนหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 4689 0
13 ก.ค. 2557   อยากย้ายกลับราชบุรี 4734 1
02 ก.ค. 2557   รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 8140 0
20 มิ.ย. 2557   โอน-ย้าย ธุรการ 8498 9
05 มิ.ย. 2557   จพ.ธุรการ ต้องการย้ายไปอิสานล่าง ตะวันออก 5707 5
22 พ.ค. 2557   รับโอนย้าย 11492 1
19 พ.ค. 2557   รับโอน จพง.ธุรการ 9793 3
16 พ.ค. 2557   ต้องการโอน/ย้าย 7592 3
29 เม.ย. 2557   จพ.ธุรการ 6419 0
17 เม.ย. 2557   จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน ต้องการย้ายกลับลพบุรี 6200 5
03 เม.ย. 2557   รับโอนย้านครู 6922 2
26 มี.ค. 2557   อบต.พนมไพร รับโอน(ย้าย)ด่วน 8075 2
21 มี.ค. 2557   ประกสศผลสอบสรรพากร 6562 0
21 มี.ค. 2557   ประกาศผลสอบกรมสรรพากร 5805 0
20 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) ครูศิลปะ พิจารณาพิเศษ(ชาย) 4038 0
18 มี.ค. 2557   จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อยากย้ายกลับชัยภูมิ 4672 0
12 มี.ค. 2557   รับโอน/ย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สนง.เกษตรและสหกรณืจังหวัดสมุทรสงคราม 8532 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย) หลายตำแหน่ง 13089 1
12 มี.ค. 2557   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 7650 1
05 มี.ค. 2557   ครูธุรกิจต้องการย้ายหรือสับเปลี่ยนไปเหนือ 3957 0
04 มี.ค. 2557   อยากสับเปลี่ยนโอน ย้าย จาก กทม. ไปชลบุรี 5280 7
25 ก.พ. 2557   รับโอนย้าย จพง.พัสดุ จ.มหาสารคาม 5422 5
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยนธุรการ 6704 1
18 ก.พ. 2557   สับเปลี่ยน จพง.ธุรการอีสานล่าง-ส่วนกลาง กทม 5108 1
06 ก.พ. 2557   รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 4923 0
03 ก.พ. 2557   ต้องการย้ายไปอิสาน 5431 3
03 ก.พ. 2557   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้องการย้ายด่วน 7158 0
29 ม.ค. 2557   อบต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บและ นวก.พัสดุครับ 4430 0
28 ม.ค. 2557   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 7958 1
20 ม.ค. 2557   ข้าราชการพลเรือนต้องการย้าย/โอนย้าย 10722 0
17 ม.ค. 2557   เจ้าพนักงานพัสดุว่างคับ (อยู่ใกล้ในเมือง) 5840 1
16 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับศรีสะเกษ,อุบล,สุรินทร์ช่างโยธา3การประปาส่วนภูมิภาคเขต1ชลบุรี 4042 0
13 ม.ค. 2557   ครูชลบุรีอยากย้ายกลับบ้านกาฬสินธุ์ 3756 1
06 ม.ค. 2557   ครูเอกธุรกิจ อยากย้ายกลับเหนือ 3596 0
05 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับอีสาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (จบเอกไฟฟ้า) กลับอุบลยิ่งดี 3955 2
04 ม.ค. 2557   เป็นทหารคับ ต้องการโอนย้าย หรือสับเปลี่ยนกลับราชบุรี 4675 1
03 ม.ค. 2557   ต้องการย้ายกลับบ้าน.....ติดต่อ 081-3678775 5306 0
23 ธ.ค. 2556   ต้องการย้ายกลับภาคอีสานครับตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน กลับอุบลยิ่งดีครับ 4060 0
19 ธ.ค. 2556   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีท่านใดสนใจย้ายมา จังหวัดปราจีนบุรี 4321 0
15 ธ.ค. 2556   อยากโอนย้ายกลับอิสาน 5222 0
14 ธ.ค. 2556   อยากย้ายกลับบ้านคะ 4931 0
11 ธ.ค. 2556   ที่ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะ 6894 4