เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล และตำแหน่ง นิติกร สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2560 1690 0
  เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-30 ตุลาคม 2560 357 0
  กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2026 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2331 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับและสอบคัดเลือกสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 2831 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2734 0
  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 1750 0
  มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2560 1100 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 1662 0
  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 ตำแหน่ง 22 อ้ตรา ตั้งแต่วันที 18 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 163 0
  เทศบาลตำบลบางพลี รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ตุลาคม 2560 881 0
  มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพศหญิงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งเสมียน ตั้งแต่วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 3501 0
  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 1669 0
  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวน ศูนย์สืบสวนและประมวลข่าว ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ตุลาคม 2560 4408 0
  เทศบาลเมืองบ้านดุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2560 816 0
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2560 2619 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 7) ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 2153 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2560 1282 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 444 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 8478 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 21 ตำแหน่ง 130 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-31 ตุลาคม 2560 6518 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากร จำนวน 11 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2560 5593 0
  สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาล รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 1589 0
  สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 1806 0
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2606 0
  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 1439 0
  สพป.อุบล เขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2560 3420 0
  เทศบาลตำบลนาทับ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2560 869 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2560 3149 0
  สสปท รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2560 2540 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 3281 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 12 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 2295 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 10-27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 3662 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 2900 0
  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2560 702 0
  กรมทางหลวง รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 5516 0
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2560 1500 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยและพนักงานประจำห้องยา ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 639 0
  สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 1473 0
  ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2560 3663 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9-20 ตุลาคม 2560 1326 0
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเป๋็นลุกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานและนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2560 4682 0
  กศน.อ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และครุอาสาสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2560 1544 0
  สำนักเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-20 ตุลาคม 2560 2047 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ส่วนกลาง) รับสมัครเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกบุคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 3069 0
  สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 566 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 4680 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 203 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 7374 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 5455 0
  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งธุรการ) 2 อัตรา สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 282 0
  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี/พนักงานจัดทำข้อมูล/พนักงานช่วยการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 3162 0
  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สันทัดงาน/พนักงานจัดทำข้อมูล/พนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2560 2160 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2560 6926 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง จำนวน 14 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2560 3705 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 999 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานประจำห้องทดลอง(สวร.) จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 4429 0
  กองพันจู่โจม เปิดรับสมัคชายไทย เพื่อคัดเลือกมาเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 28 จำนวน 143 นาย ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2560 2097 0
  กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 500 อัตรา ติดตามได้ที่นี่เร็วๆนี้ 9834 0
  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 4776 0
  ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง บริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยภูมิภาคและลูกจ้างทำหน้าที่รับโทรศัพท์ (Call Center) ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2559 4097 0
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจิตวิทยา,นักกิจกรรมบำบัด ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 272 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2560 6200 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560 6944 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ -31 ตุลาคม 2560 831 0
  อุทยานแห่งชาติกุยบุรี รับสมัครบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2560 2711 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2560 6017 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 684 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 178 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-13 ตุลาคม 2560 8864 0
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่ง หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 5688 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 ตุลาคม 2560 6547 1
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 9-17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 760 0
  ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Call Center (Thai) ระดับปริญญาตรี(ทุกสาขา) จำนวนหลายอัตรา 6129 1
  กองการสอบ สรุปยอดผู้สมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2560 ประกาศรายชื่อ วันที่ 29 กันยายน 2560 8148 0
  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เภสัชกร ตั้งแต่วันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 446 0
  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสถิติ ตั้งแต่วันที่ 12-20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 324 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 7097 0
  ประกาศขอ ?ครูอาสา? ช่วยสอนเด็ก หลังสิ้นเดือน ?ครูเกษียณ? เกือบหมดโรงเรียน 419 0
  สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 3560 0
  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานกระทรวงสาธารรสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 ตุลาคม 2560 1047 0
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานช่วยการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 216 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ จำนวน 90 ทุน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2560 12150 0
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 2-8 ตุลาคม 2560 9006 0
  สสจ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2560 1901 0
  เทศบาลตําบลสันทราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 78 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 ตุลาคม 2560 4850 0
  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 1432 0
  โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 1792 0
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2560 6023 0
  สถานี ก.ค.ศ: ก.ค.ศ. จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 24,164 อัตรา 9750 0
  คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ยกเลิกการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยให้จัดสอบใหม่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 7633 0
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2-30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 2641 0
  โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักกายภาพบำบัด,นักวิชาการสาธารณสุข,เภสัชกร ตั้งแต่วันที่ 2-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 1142 0
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ลำพูน รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กันยายน 2560 703 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2560 9660 0
  เทศบาลตําบลศาลายา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 กันยายน 2560 1584 0
  วพบ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปและและตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560 1664 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 1211 0
  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 2542 0
  โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เจ้าพนักงานธุรการ, นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560 383 0
  ที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2560 2356 0
  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 รับสมัครงานจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กันยายน 2560 1088 0
  อบจ.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กันยายน 2560 526 0
  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 4542 0
  สํานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รับบสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2560 951 0
  โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2560 324 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 5172 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2560 2533 0
  สสจ.อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2560 164 0
  สํานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2-26 ตุลาคม 2560 3177 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 2034 0
  ขอความอนุเคราะห์ข่าวการรับสมัครงาน 72 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 สายงาน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2560 850 0
  สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2560 350 0
  สสจ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2560 1737 0
  สสจ.สุโขทัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2560 664 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2560 2195 0
  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2560 406 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2560 2559 0
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2560 1048 0
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 16 ตุลาคม 2560 666 0
  สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21-29 กันยายน 2560 320 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 4017 1
  ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center) ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กันยายน 2560 9573 0
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กันยายน พ.ศ. 2560 4196 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี, พนักงานสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2560 4294 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2560 10349 0
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กันยายน 2560 129 0
  มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2560 2526 0
  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้ -30 กันยายน 2560 369 0
  สำนักงานเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคคลากร วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18-30 กันยายน 2560 1509 0
  เทศบาลเมืองสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 กันยายน 2560 1535 0
  อบจ.สุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 32 ตำแหน่ง 101 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 กันยายน 2560 3071 0
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 72 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2560 1093 0
  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2560 303 0
  สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครและสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2560 424 0
  สสจ.อุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2560 354 0
  โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2560 384 0
  สสจ.สุราษธานี รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-25 กันยายน 2560 179 0
  โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2560 1584 0
  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 403 0
  กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2560 8503 0
  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2560 563 0