เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 346 0
  ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงิน 86 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน พนักงานด้านกฎหมาย และพนักงานจัดการงานทั่วไป จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน พ.ศ. 2564 323 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 282 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-23 เมษายน พ.ศ. 2564 593 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 45 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 1965 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 361 0
  กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 1504 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-21 เมษายน พ.ศ. 2564 1088 0
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 2019 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 เมษายน 2564 2300 0
  กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 2116 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-29 เมษายน พ.ศ. 2564 1617 0
  กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 474 0
  สำนักบริหารการคลัง 192 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 27 เมษายน พ.ศ. 2564 3562 0
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน พ.ศ. 2564 514 0
  สำนักงาน ป.ย.ป รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน พ.ศ. 2564 3001 0
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตั้งแต่บัดนี้ - 7 เมษายน พ.ศ. 2564 430 0
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 23 เมษายน 2564 276 0
  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2564 386 0
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 27 สาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน พ.ศ. 2564 2625 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-30 เมษายน พ.ศ. 2564 530 0
  กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 23 เมษายน พ.ศ. 2564 409 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 17 ตำแหน่ง 83 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 23 เมษายน พ.ศ. 2564 4008 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 26 เมษายน พ.ศ. 2564 435 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-29 เมษายน พ.ศ. 2564 2706 0
  กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 42 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 12 เมษายน พ.ศ. 2564 1899 0
  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 165 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2564 382 0
  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัคบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 335 0
  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 282 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 23 เมษายน พ.ศ. 2564 2223 0
  สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ส่วนงานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 199 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 23 เมษายน พ.ศ. 2564 234 0
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนิติกร จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 512 0
  กองทัพบก รับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 4 สายงาน 105 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 19 เมษายน 2564 583 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 29 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มีนาคม 2564 235 0
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 157 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน พ.ศ. 2564 3920 0
  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-31 มีนาคม 2564 560 0
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2564 2060 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-29 มีนาคม พ.ศ. 2564 383 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน. จำนวน 17 ตำแหน่ง 36 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 8 เมษายน พ.ศ. 2564 5053 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 36 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 21 เมษายน พ.ศ. 2564 3750 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 1871 0
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 591 0
  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 37 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15-29 มีนาคม พ.ศ. 2564 1291 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 30 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-14 มินาคม 2564 1961 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2564 1838 0
  กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม พ.ศ. 2564 538 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ. 2564 192 0
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 5 ตำแหน่ง 60 อัตรา รับสมัคร 15 -19 มีนาคม 2564 249 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-26 มีนาคม 2564 301 0
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 232 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม พ.ศ. 2564 276 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มีนาคม 2564 4185 0
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 426 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม พ.ศ. 2564 379 0
  ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประกาศรับสมัครตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ 320 0
  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 323 0
  กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 53 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-29 มีนาคม พ.ศ. 2564 3835 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 มีนาคม 2564 410 0
  กรมช่างอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม 2564 1972 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2564 302 0
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 269 0
  มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วับัดนี้ - 23 มีนาคม 2564 227 0
  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 288 0
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 242 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 330 0
  ประกาศรับสมัคร 78 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-17 มีนาคม 2564 3058 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 63 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2564 708 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-12 มีนาคม 2564 717 0
  โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน 80 นาย สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2564 1027 0
  กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวนหลายตำแหน่ง 124 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 มีนาคม 2564 1448 0
  กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มีนาคม 2564 423 0
  กองบิน 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองบิน 1 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 มีนาคม 2564 396 0
  โรงพยาบาลชะอํำ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 231 0
  กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 มีนาคม 2564 3570 0
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 8 สาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 648 0
  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 22 ตำแหน่ง 141 อัตรา สมัครอนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 3168 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง 99 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-29 มีนาคม พ.ศ. 2564 5289 0
  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม พ.ศ. 2564 408 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 1851 0
  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม พ.ศ. 2564 380 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ. 2564 405 0
  เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2564 419 0
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง จำนวน 4 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 248 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 466 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการระยะสั้น จำนวน 1000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2564 502 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวนหลายตำแหน่งทั่วประเทศ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2564 14960 0
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 67 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2564 556 0
  ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนของหน่วย จำนวน 180 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2564 2324 0
  กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2564 1351 0
  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันีท่ 1-22 มีนาตม 2564 561 0
   กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครสอบ บคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นประทวน ประจำปี 2564 จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2564 204 0
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศและช่างทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 282 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงานและนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 210 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 323 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม พ.ศ. 2564 429 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 167 0
  สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 137 0
  รับโอนย้าย อบน.หลักชัย จ.อยุธยา 92 0
  รับโอนย้าย อบต.หลักชัย จ.อยุธา 67 0
  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่พนักงานบริการด้านการโดยสาร? จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564 633 0
  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 2876 0
  กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการนายทหารประทวน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2564 1689 0
  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2564 415 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 414 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 558 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 23 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564 4408 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 522 0
  กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ จำนวนหลายตำแหน่ง 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2564 2045 0
  กองพลทหารราบที่ 4 รับบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 2320 0
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 4881 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 103 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 5415 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 1135 0
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 14 ตำแหน่ง 133 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 6618 0
  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 338 0
  อบจ.ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 19 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันทืี่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564 572 0
  สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 460 0
  กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 5273 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 626 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2564 587 0
  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 91 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2564 745 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 368 0
  โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2564 349 0
  สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 425 0
  สำนักการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวนหลายตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2564 3670 0
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564 752 0
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2564 2408 0
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง 76 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 774 0
  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 250 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 2648 0
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2564 607 0
  เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 537 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 17 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม พ.ศ. 2564 2589 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรายการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 478 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 617 0
  กองบังคับการตำรวจน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 2607 0
  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 476 0
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 593 0
  กรมปศุสัตว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่ 25 - 29 มกราคม 2564 321 0