เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  เทศบาลตําบลราไวย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 11 เมษายน พ.ศ. 2562 69 0
  เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2562 106 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 59 ตำแหน่ง 4,529 อัตรา 1556 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน พ.ศ. 2562 474 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2562 377 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 3-4 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 29 เมษายน 2562 335 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายตำแหน่ง 832 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562 3922 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 429 0
  เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 447 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2562 190 0
  โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 642 0
  เทศบาลตําบลรัษฎา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2562 209 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 245 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 264 0
  ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2562 592 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป+นิติกร+นักวิชาการศึกษา จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน พ.ศ. 2562 421 0
  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2562 453 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2562 762 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน พ.ศ. 2562 286 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 2280 0
  โรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2562 128 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 466 0
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2562 973 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 18 เมษายน พ.ศ. 2562 1622 0
  กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มีนาคม 2562 1049 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มีนาคม 2562 1451 0
  โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562 179 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 มีนาคม 2562 1079 0
  สสจ.สมุทรปราการ รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มีนาคม 2562 232 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 27 ตำแหน่ง 39 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2562 607 0
  สสจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 158 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มีนาคม พ.ศ. 2562 378 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2562 1691 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2562 135 0
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 2/2562 จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 3 เมษายน 2562 3637 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 18 ตำแหน่ง 57 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2562 284 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-23 มีนาคม 2562 2429 0
  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ชาย หญิง จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-5 เมษายน 2562 2640 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 18 เมษายน พ.ศ. 2562 3327 0
  เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562 87 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชุาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 387 0
  เทศบาลนครสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 5 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 293 0
  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2562 135 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2562 163 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานเปล ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม 2562 280 0
  เทศบาลตำบลเชียงเครือ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 200 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยการยพาบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 254 0
  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-29 มีนาคม 2562 388 0
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ,พนักงานบริหารทั่วไป ด้านต่าง ๆ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 5062 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานศักยภาพสูง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 394 0
  ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการประเภทนายทหารประทวน จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 2115 0
  ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครบุคคลพลเรือน(ทหารกองหนุน)เพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 1899 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน กลุ่มใช้ทักษะและความสามารถพิเศษเฉพาะทาง จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2562 3432 0
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 มีนาคม 2562 365 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562 460 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุและเศรษฐกร ตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 226 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-21 มีนาคม 2562 3023 0
  เทศบาลเมืองท่าโขลง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม 2562 511 0
  เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2562 407 0
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2562 3319 0
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มีนาคม 2562 2510 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 4172 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 658 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม พ.ศ. 2562 391 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,นักจิตวิทยาคลินิก ตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม พ.ศ. 2562 137 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2562 948 0
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-26 มีนาคม พ.ศ.2562 354 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 มีนาคม 2562 2076 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 11-18 มีนาคม 2562 220 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 41 ตำแหน่ง 101 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2562 3469 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 30 ตำแหน่ง 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 888 0
  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 351 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 4806 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 5771 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2562 2667 0
  กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุน ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มีนาคม 2562 2238 0
  กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 800 0
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 669 0
  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กะลาสี,พนักงานผู้ช่วยประมง,ช่างเครื่องเรือจักรกล ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม พ.ศ. 2562 174 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักรังสีการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม พ.ศ. 2562 148 0
  สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 253 0
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 709 0
  เทศบาลตําบลบ้านโฮ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2562 270 0
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มีนาคม 2562 523 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-28 มีนาคม พ.ศ. 2562 7400 0
  มลฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 1500 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์และนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม พ.ศ. 2562 331 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครงานเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม 2562 1249 0
  สำนักงาน ก.พ. ประกาศกําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562 สมัครออนไลน์ตั้งวันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 7966 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-21 มีนาคม พ.ศ. 2562 622 0
  กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุเข้ารับราชการ(รับชาย/หญิง) จำนวน 17 อัตรา 2395 0
  มณฑลทหารบกที่41 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม 2562 979 0
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตำแหน่ง 215 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มีนาคม 2562 650 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-26 มีนาคม พ.ศ. 2562 1393 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-26 มีนาคม พ.ศ. 2562 1262 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม พ.ศ. 2562 506 0
  สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 1390 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562 646 0
  เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มีนาคม 2562 406 0
  เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 ตำแหน่ง 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 มีนาคม 2562 1426 0
  กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม พ.ศ. 2562 4051 0
  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 63 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มีนาคม 2562 7100 0
  สพม.เขต10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-12 มีนาคม 2562 480 0
  สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 174 0
  สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มีนาคม 2562 533 0
  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2562 180 0
  กองทุนให้กูยืมเงินเพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 486 0
  โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 195 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มีนาคม 2562 204 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 43 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ.2562 4637 0
  กองทัพอากาศ แก้ไขและเพิ่มเติมประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 501 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม 2562 4713 0
  โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-11 มีนาคม 2562 2606 0
  เทศบาลเมืองลัดหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2562 470 0
  เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-13 มีนาคม 2562 211 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 705 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-5 มีนาคม 2562 462 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม พ.ศ.2562 3657 0
  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 มีนาคม พ.ศ. 2562 7196 0
  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 2539 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 2350 0
  มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 264 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ 14201 0
  ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2562 10318 0
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 3077 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 106 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562 2990 0
  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 596 0
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 6 จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม 2562 2094 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 2665 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ตั้งแต่วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 350 0
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร นักวิชาการระบบคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา 198 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 521 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 12117 0
  กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนชาย สอบคัดเลือก เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 2334 0
  เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่12 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 845 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 293 0
  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวนรวม 136 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 5796 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 894 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2562 1929 0
  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 753 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชีและพนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 1106 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 5520 0