เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กรมจเรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้าเป็นนายทหารประทวน ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 398 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอาสาสมัครฯ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครูกพด) จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 347 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 98 0
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ครั้งที่ 6/2560 จำนวน 7 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560 105 0
  สสจ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560 123 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์, เจ้าพนักงานธุรการ, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 5-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 1155 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานสื่อสาร (คนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 156 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 802 0
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานธุรการ,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 83 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ มท.0809.3/ว29 เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 6221 0
  กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย/หญิง จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 2016 0
  กองตรวจการประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 490 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 54 ตำแหน่ง 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 1275 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 6-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 583 0
  อบจ.ปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2560 859 0
  โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 241 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 858 0
  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560 95 0
  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560 393 0
  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 82 0
  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 233 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 2045 0
  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 456 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 2264 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 1651 0
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 1108 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เภสัชกร นักจิตวิทยาคลีนิค ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 863 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 2295 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 753 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 211 0
  สสจ.หนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 172 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 843 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 723 0
  สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-21 กรกฎาคม 2560 735 0
  สพป.ตราด รับสมัครสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 355 0
  กรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทัศนมาตร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 3-21 กรกฎาคม 2560 207 0
  คุรุสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 3492 0
  สสจ.สระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2560 จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 232 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2560 879 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 838 0
  สำนักงาน กศน.กทม. รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วุฒิป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560 3539 0
  สพม. เขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 1082 0
  สพป.นครราชสีมา เขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 1217 0
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์วิศวกรรมเคมี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 48 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 370 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 563 0
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 267 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 108 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 1638 0
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 3503 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 3-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 5090 0
  สพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2560 150 0
  สพม.19 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 มิถุนายน 2560 413 0
  อบต.เทพารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 484 0
  อบต.ในคลองบางปลากด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 896 0
  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเรือน (ชาย,หญิง) เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม 2560 1563 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2560 2157 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 3660 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3992 0
  กรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 273 0
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2560 297 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 2532 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้าง จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 473 0
  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2560 353 0
  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิถุนายน 2560 176 0
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 400 0
  สสจ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560 696 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 220 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนักวิชาการสหกรณ์ทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 159 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2560 259 0
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 3-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 722 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 2125 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน 2560 842 0
  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 มิถุนายน 2560 2346 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 2057 0
  โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1397 0
  โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 842 0
  สสจ.พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 770 0
  เทศบาลเมืองแสนสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2560 1630 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 845 0
  กรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครพนักงานสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 391 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 2069 0
  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 318 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 19-30 มิถุนายน 2560 1429 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุมิ ป.ตรี-โท ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 504 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2560 2322 1
  มณฑลทหารบกที่ 13 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 3351 0
  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ? รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 2370 0
  สรุปรวม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่เผยตำแหน่งการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ทยอยประกาศ 11619 0
  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เผยตำแหน่งว่างใช้เปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560 ประเภทวิชาการและทั่วไป จำนวน 990 อัตรา 5352 0
  สพป.ตรัง เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 1354 0
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2560 1788 0
  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2560 246 0
  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิถุนายน 2560 336 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์และตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2560 166 0
  สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 295 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3011 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 234 0
  สสจ.ระยอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักโภชนาการ,นักรังสีการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 148 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 279 0
  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1518 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน 2560 1515 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3213 0
  กรมอนามัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 3704 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 15 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 1754 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 2476 0
  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน -5 กรกฎาคม 2560 5276 0
  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน -14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 6215 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3996 0
  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก?เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 6916 0
  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก 215 0
  เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560 278 0
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 2095 0
  สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 580 0
  สสจ.อ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 366 0
  สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 501 0
  สสจ.หนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 343 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 12-23 มิถุนายน 2560 356 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 11 คุณวุฒิ รวม 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560 9348 0
  สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2560 2003 0
  สสจ.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 1041 0
  ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2560 913 0
  กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง)เข้ารับราชการ วุฒิ ม.6 - ป.ตรี จำนวนหลายตำแหน่ง 88 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2560 10341 0
  สสจ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 2191 0
  โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1206 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1512 0
  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 6 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 646 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 3424 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 282 0
  เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2560 1016 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 588 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 255 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน -10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 6964 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 291 0
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 444 0
  สสจ.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 370 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2560 560 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 3403 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 19-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 823 0
  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง)เข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 4683 0
  สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 3279 0
  โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 217 0