เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัคร วุฒิ ม.3 ขึ้นไป จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ประจำปีการศึกษา 2563 299 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-26 พฤศจิกายน 2562 1542 0
  เทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2562 109 0
  กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 119 0
  ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2562 149 0
  สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา 166 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ ประจำปีบัญชี2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2562 831 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2562 417 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไม้ ผชย.บน.2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 101 0
  โรงพยาบาลเลย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 7 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2562 133 0
  มณฑลทหารบกที่ 29 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2562 323 0
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 433 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 740 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 65 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 ธันวาคม 2562 1114 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 1204 0
  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 385 0
  ศูนย์การกําลังสํารอง รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 309 0
  กรมทหารพรานที่ 42 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน/บุลคลพลเรือน บรรจุเป็น อส.ทพ.ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 พฤศจิกายน 2562 274 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1927 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 56 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 4811 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิตและพนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 468 0
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562 584 0
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 กลุ่มวิชา 170 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 4564 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 6478 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 85 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 6518 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 182 0
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 242 0
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2562 260 0
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2562 399 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 554 0
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562 586 0
  อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562 336 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 224 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 4095 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 164 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 217 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 324 0
  สำนักงาน 50 0
  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 1513 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 ตำแหน่ง 56 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562 2428 0
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 3554 0
  เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 22 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2562 296 0
  โรงพยาบาลระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562 274 0
  กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 438 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 469 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 286 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 3328 0
  สถาบันพยาธิวิทยา 60 0
  กองพัฒนาคุณภาพ มธ.รับสมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 20,250 บาท 211 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 189 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 889 0
  กองบินตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2562 4095 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2061 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2408 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1883 0
  อยากโอนย้าย สับเปลี่ยนครู 60 0
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 6,400 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 4326 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 675 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1081 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 967 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 598 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 391 0
  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 509 0
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 408 0
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 361 0
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 4515 0
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 4650 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 682 0
  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสถิติ นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2562 399 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 585 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 1217 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 24-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 1758 0
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2562 229 0
  มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางมูลนิธิฯ ตำแหน่ง เลขานุการและการเงิน ปริญญาตรีทุกสาขา 485 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 158 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 11986 0
  โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2562 1463 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 8121 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 4004 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 389 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 289 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 398 0
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 175 0
  กรมทหารพรานที่ 44 เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานหญิง ตั้งแต่วันที่ 15-20 ตุลาคม 2562 2878 0
  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 97 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2562 3600 0
  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 29 ตุลาคม 2562 566 0
  โรงพยาบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 10 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 356 0
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 3036 0
  กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 752 0
  มีเทศน์ 37 0
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 1 อัตรา 202 0
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 4217 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 711 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานเงินทุนฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 377 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและนักสำรวจดิน จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 1233 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 512 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 458 0
  จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 167 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 66 อัตรา ในวันที่ 11 และ 15 ตุลาคม 2562 566 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 462 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 444 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม 2562 322 0
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา 336 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 ตุลาคม 2562 2672 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 ตุลาคม 2562 338 0
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 15 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแตวันที่ 15-31 ตุลาคม 2562 379 0
  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2562 5066 0
  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 2456 0
  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 ตุลาคม 2562 3152 0
  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รับสมัคร จนท. หลายอัตรา วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 692 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 699 0
  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2562 536 0
  อบต.คลองหรัง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 ตุลาคม 2562 282 0
  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2562 395 0
  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคล จำนวน 11 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 835 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 7353 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 840 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 3546 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2562 1165 0
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 3270 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2562 658 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 1162 0
  กศน.อำเภอเมืองชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 544 0
  เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม 2562 1285 0
  องค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 1555 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 440 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 374 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 839 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 442 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2562 3366 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 4405 0
  กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 3165 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 683 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 886 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 567 0
  โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด,พยาบาลวิชาชีพ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 457 0
  กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 534 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 28 ตำแหน่ง 38 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2562 3703 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 ตุลาคม 2562 1200 0
  ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ทันที จำนวน 80 อัตรา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 1408 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 381 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 2-8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 891 0