เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 273 0
  เทศบาลเมืองบางริ้น รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2560 61 0
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 303 0
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 1365 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน พ.ศ. 2560 352 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นักวิชาการป่าไม้ จำนวนรวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน พ.ศ. 2560 1749 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน พ.ศ. 2560 560 0
  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที 20-28 มีนาคม 2560 1001 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด พยาบาล ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน พ.ศ. 2560 316 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครคนพิการเพื่อสอบเป็นนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 1652 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครสอบพนักงานราชการ คุณวุฒิ ป.ตรี, ปวช, ปวส จำนวนรวม 127 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 6260 0
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง(นักวิชาการตรวจสอบบัญชี) 69 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2560 601 0
  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 2666 0
  รวมลิงค์กศจ. รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ทั่วไป ปี พ.ศ.2560 ทยอยประกาศ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 13586 0
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2560 4078 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 1038 0
  สํานักงานสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 4427 0
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 เมษายน 2560 4798 1
  สพฐ. เปิดรับปริญญาตรีทุกสาขา สอบบรรจุ"ครูผู้ช่วย" รับสมัครวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย.นี้ 21097 1
  สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน พ.ศ. 2560 679 0
  กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเศรษฐกร,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน พ.ศ. 2560 352 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 22 เมษายน พ.ศ. 2560 1575 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 331 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 22-28 มีนาคม พ.ศ. 2560 249 0
  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 เมษายน 2560 4066 0
  กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มีนาคม 2560 1524 0
  สํานักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้าง(งบพิเศษ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการข่าว จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2560 3702 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 2406 0
  ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28-30 มีนาคม 2560 2776 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2560 11920 0
  กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้าเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2560 4414 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน จำนวนรวม 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 5295 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2560 14905 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี พื้นที่ ระยอง 2, ร้อยเอ็ด, น่าน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 1594 0
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 750 0
  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2560 712 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 433 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ. 2560 6241 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 7356 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2560 15185 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 32 ตำแหน่ง 113 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2560 4436 0
  กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 5480 0
  กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 5075 0
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-29 มีนาคม 2560 6767 0
  ศูนย์การกำลังสำรอง รับสมัครบุคคล เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2560 3458 0
  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานประจำปี 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-2 เมษายน 2560 8098 0
  กรมช่างโยธาทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2560 3276 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม 2560 4516 0
  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 102 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2560 2034 0
  โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2560 741 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 231 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2560 8238 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 4861 0
  กองพลทหารราบที่5 รับสมัครสอบกองหนุน ประจำปี 2560 สังกัด พล.ร.5 จำนวน 9 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2560 2936 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม พ.ศ. 2560 687 0
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 มีนาคม พ.ศ. 2560 4953 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน พ.ศ. 2560 4307 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 621 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 4363 0
  กระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง นายอำเภอ จำนวน 141 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 มีนาคม 2560 7790 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 580 0
  องค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2560 2701 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 619 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม 2560 19783 0
  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2560 4185 0
  กรมทหารพรานที่46 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มีนาคม 2560 2896 0
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2560 4749 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำนวนรวม 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-24 มีนาคม 2560 4171 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 มีนาคม 2560 1921 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 28 เมษายน 2560 1072 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา(ส่วนภูมิภาค) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 13858 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2560 1237 0
  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 2125 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 มีนาคม 2560 3310 0
  กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม พ.ศ. 2560 5635 0
  มณฑลทหารบกที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2560 5199 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ในกองบัญชาการ กองทัพไทย ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 13468 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 8048 0
  เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2560 2330 0
  สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด(พระโขนง) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มีนาคม 2560 210 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2560 24110 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-31 มีนาคม 2560 4229 0
  เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2560 2088 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม พ.ศ. 2560 6110 0
  สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 1742 0
  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 3508 0
  เทศบาลเมืองบ้านบึง รับสมัครสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม 2560 983 0
  ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดรับสมัครงานครั้งใหญ่ทั่วประเทศกว่า 700 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-11 มีนาคม 2560 8741 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (ส่วนกลาง) จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 4175 0
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 45 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 8695 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 71 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มีนาคม 2560 609 0
  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 มีนาคม 2560 4430 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวนรวม 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 8877 1
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 5142 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 208 0
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 74 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม พ.ศ. 2560 5527 1
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2560 3459 0
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน และลูกจ้างประจำ จำนวน 61 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มีนาคม 2560 3821 0
  อบจ.สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม 2560 2112 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 3773 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 1869 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและพนักงานระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 5249 0
  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 128 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 7295 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-30 มีนาคม พ.ศ. 2560 17457 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-18 มีนาคม พ.ศ. 2560 4188 1
  โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2560 2032 0
  ตำรวจท่องเที่ยว เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา(ชาย 250 อัตรา หญิง 50 อัตรา) 25599 0
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน จำนวน 18 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 1 เมษายน 2560 4628 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 มีนาคม พ.ศ. 2560 11003 0
  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุลคลพลเรือนทหารกองหนุน ชาย หญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 5943 0
  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 สาขา 215 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มีนาคม 2560 4082 0
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลและวิศวกร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 3257 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 138 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2- 22 มีนาคม 2560 2958 0
  โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม 2560 340 0
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มีนาคม 2560 2855 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัย จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มีนาคม 2560 1622 0
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-20 มีนาคม 2560 442 0
  สพป.พัทลุง เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2560 544 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มีนาคม 2560 5622 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 3030 0
  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17มีนาคม 2560 642 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 6-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 7623 0
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 18 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 13076 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560 3997 2
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2560 594 0
  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มีนาคม 2560 450 0
  สพฐ.คลอดปฏิทินใหม่รับลูกร่นเวลาสอบครูผู้ช่วย รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 29 มีนาคม 4 เมษายน 2560 265 0
  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิป.ตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 1474 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 มีนาคม 2560 2408 0
  สพม.เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560 3421 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 18 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 มีนาคม 2560 2521 1
  สถาบันบําราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มีนาคม 2560 2541 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม พ.ศ. 2560 4453 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มีนาคม 2560 786 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 1-9 มีนาคม พ.ศ. 2560 1623 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ. 2560 1920 0
  สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2560 790 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าและตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-9 มีนาคม พ.ศ. 2560 1343 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (กกย.) ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2560 730 0
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 40 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2560 4107 0
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสืบสวนสอบสวนและตำแหน่ง นิติกร จำนวนรวม 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-26 มีนาคม 2560 8714 0