เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 ตำแหน่ง 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2563 146 0
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 781 0
  เทศบาลเมืองสามพราน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 สิงหาคม 2563 120 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 223 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 82 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 3-20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 528 0
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 74 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2563 265 0
  กองพลทหาราบที่ 11 รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จํานวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-13 สิงหาคม 2563 741 0
  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 1767 0
  สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 สิงหาคม 2563 545 0
  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2563 484 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2563 773 0
  สพม.เขต2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 677 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม 2563 375 0
  เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 สิงหาคม 2563 266 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-18 สิงหาคม 2563 1052 0
  สพป.กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 714 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8-17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 212 0
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงานองค์การของรัฐ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 290 0
  เทศบาลเมืองบางแม่นาง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2563 233 0
  โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2563 165 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 3-21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 334 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2563 397 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3345 0
  เทศบาลตำบลลี้ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2563 215 0
  โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 282 0
  เทศบาลเมืองหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2563 354 0
  เทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2563 337 0
  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 2 สิงหาคม 2563 419 0
  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2563 7451 0
  กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2563 961 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 3046 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 193 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ 144 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 4044 0
  สับเปลี่ยนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 169 0
  กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 1068 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 791 0
  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 4520 0
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563 8091 0
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2563 5813 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สวพ.3) ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 399 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทัวไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 861 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 264 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สวพ.3) ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 301 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 697 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 547 0
  สสจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 546 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 233 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2563 6556 0
  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครพนักงราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 635 0
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม- 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 850 0
  กศจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 102 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 666 0
  กศจ.เชียงใหม่ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 588 0
  กศจ.ชลบุรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 519 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 525 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กปผ.) ตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 341 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 299 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (กปผ.) ตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 212 0
  กศจ.กำแพงเพชร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 158 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 413 0
  กศจ.ขอนแก่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 397 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 52 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 8971 0
  กศจ.ขอนแก่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 297 0
  กศจ.นครราชสีมา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 536 0
  กศจ.ลำปาง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 422 0
  กศจ.ลพบุรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 445 0
  กศจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 315 0
  กศจ.มหาสารคาม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 476 0
  กศจ.นครพนม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 383 0
  กศจ.นครปฐม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 402 0
  กศจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 253 0
  กศจ.นราธิวาส รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 259 0
  กศจ.พังงา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 223 0
  กศจ.พัทลุง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 85 0
  สพม.15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2563 214 0
  สํานักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 41 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-22 กรกฎาคม 2563 469 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2563 437 0
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563 278 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2563 503 0
  กศจ.พิษณุโลก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 251 0
  กศจ.ระนอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 182 0
  กศจ.ระยอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 406 0
  กศจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 387 0
  กศจ.สมุทรปราการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 394 0
  กศจ.สมุทรสาคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 105 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 431 0
  กศจ.สตูล รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 120 0
  กศจ.สิงห์บุรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 290 0
  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 6354 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 482 0
  กศจ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 373 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 747 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 214 0
  กศจ.สุโขทัย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 287 0
  กศจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 114 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 273 0
  รวมลิงค์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 4445 0
  กศจ.สุรินทร์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 408 0
  กศจ.ตรัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 253 0
  กศจ.อุทัยธานี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 87 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 507 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 159 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 335 0
  สำนักงาน 44 0
  สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 318 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-30 กรกฎาคม 2563 9829 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2563 5739 0
  เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กรกฎาคม 2563 392 0
  สสจ.นาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 351 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 กรกฎาคม 2563 309 0
  โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 8 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2563 228 0
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 413 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 514 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์และตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนรวม 52 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-21 กรกฎาคม 2563 5596 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 383 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 5954 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม.) ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 296 0
  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 553 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2563 678 0
  เทศบาลนครลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กรกฎาคม 2563 369 0
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 67 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2563 8692 0
  สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 18 ตำแหน่ง 67 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2563 1126 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน13 ตำแหน่ง 33 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2563 6039 0
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 2403 0
  กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 4016 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 73 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 3186 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา ชาย-หญิง จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 4437 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 612 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฏาคม 2563 4028 0
  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 338 0
  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2563 3634 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 4943 0
  องค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2563 456 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 740 0
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 5871 0
  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 กรกฎาคม 2563 5993 0
  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 4953 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จำนวน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 405 0
  โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และคนงาน จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2563 264 0
  อบจ.สุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563 379 0
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 598 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 34 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 4920 0
  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 410 0
  เทศบาลนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 623 0
  กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 561 0
  สำนักการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 15 ตำแหน่ง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2563 6021 0
  สพป.ระยองเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 465 0