เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 156 0
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 สิงหาคม 2562 342 0
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562 271 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 211 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์,เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 1338 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 1520 0
  เทศบาลตำบลนาดี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 290 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 570 0
  สํานักงานพระธรรมนูญทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกฏหมายและพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 462 0
  กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 2158 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 619 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 404 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 256 0
  กองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพเรือ จำนวน 14 ตำแหน่ง 44 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2562 2242 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 210 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 3975 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 23-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 513 0
  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2562 2192 0
  เทศบาลเมืองพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 269 0
  เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562 980 0
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรและนายช่างไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 23-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 302 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 447 0
  สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562 359 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 506 0
  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 5175 0
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 4627 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 397 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562 4051 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 200 0
  สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 22 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 2 สิงหาคม 2562 2996 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 3841 0
  สำนักงาน ปปง. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 775 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตั้งแต่วันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562 373 0
  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการและพนักงานโยธา ตั้งแต่วันที่ 22-31กรกฎาคม 2562 280 0
  เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 1019 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนรวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 242 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 338 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 1968 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 72 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 7238 0
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-21 กรกฎาคม 2562 2103 0
  เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 ตำแหน่ง 88 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2562 1534 0
  กรมทหารพรานที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2562 1319 0
  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 46 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562 1599 0
  อบจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 44 อัตรา ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 1210 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 495 0
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2562 308 0
  เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 160 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 1602 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 18 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กรกฎาคม 2562 3201 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 491 0
  สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2562 1163 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ภาคกลาง) จำนวน 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 2645 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 1357 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลาง) จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 2409 0
  กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 3952 0
  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนทั้งชายและหญิงเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 1781 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562 1942 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2562 2498 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 325 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานตรวจสอบภายใน จำนวนรวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1357 0
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 12-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 445 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2562 212 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 191 0
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562 250 0
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2562 339 0
  อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2562 215 0
  อบจ.สุพรรณบุรี รับสม้ครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2562 359 0
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2562 233 0
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 3444 0
  กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, นักวิชาพัสดุปฏิบัติการ, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1810 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 316 0
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 363 0
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานธุรการตั้งแต่วันที่ 8-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 662 0
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 2227 0
  เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562 229 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-19 กรกฎาคม 2562 188 0
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562 277 0
  โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562 158 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 5-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 293 0
  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2562 157 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 370 0
  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 519 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 327 0
  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2562 275 0
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-19 กรกฎาคม 2562 3655 0
  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง 88 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562 7835 0
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าว จำนวน 60 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 7053 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 854 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2562 1252 0
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 3608 0
  อบจ.ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำเเหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2562 1384 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 16 ตำแหน่ง 55 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2562 583 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 3026 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 274 0
  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1564 0
  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 4062 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2562 2791 0
  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2562 524 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 5665 0
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 4150 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1566 0
  สสจ.ระยอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,บรรณรักษ์,นักโภชนาการ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2562 207 0
  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 466 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 480 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2562 370 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562 5077 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอาจารย์ 222 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 184 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 191 0
  รับสมัคร 76 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 731 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 527 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างเครื่องสื่อสาร จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 289 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงานและพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 724 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 3329 0
  เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 ตำแหน่ง 89 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2562 594 0
  โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 13 ตำแหน่ง 47 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2562 356 0
  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา จำนวน 10 ตำแหน่ง 100 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้้ - 21 มิถุนายน 2562 4897 0
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562 246 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 14633 0
  เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2562 323 0
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง 208 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2562 743 0
  กรมการศาสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 589 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 289 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 427 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 78 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562 11868 0
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 77 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2562 3891 0
  โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2562 220 0
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มิถุนายน 2562 346 0
  ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 203 0
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 8043 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 5481 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 280 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 390 0
  สสจ.ลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2562 403 0
  มณฑลทหารบกที่ 18 รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2562 479 0
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2562 4033 0
  สำนักงานเลขานุการกองทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 2526 0
  เทศบาลตำบลโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2562 531 0
  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562 1907 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 3068 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1702 0