เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สำนักสารนิเทศ 16 0
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 224 0
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 111 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 956 0
  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 5-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 109 0
  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2563 234 0
  โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2563 127 0
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2563 122 0
  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ จำนวน 96 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤศจิกายน 2563 1624 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 321 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 1543 0
  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคลลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 52 นาย สมัครด้วยตนเองในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 118 0
  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคลลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 120 นาย ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2563 353 0
  จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 81 0
  ธ.ก.ส รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2563 1123 0
  ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้บริหารทีม ระดับ 10 ประจำ ฝกธ.ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 178 0
  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563 238 0
  อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 10 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 150 0
  อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 95 0
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 295 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 279 0
  เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 พศจิกายน 2563 208 0
  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2563 610 0
  สสจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 1449 0
  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 2344 0
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 6870 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 2399 0
  สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2563 1318 0
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 28 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 1970 0
  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 52 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 1169 0
  สสจ.จันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2563 192 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2563 353 0
  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม 2563 248 0
  สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 3965 0
  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 ตุลาคม 2563 339 0
  เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-26 ตุลาคม 2563 267 0
  โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 ตุลาคม 2563 298 0
  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักกิจกรรมบำบัด จำนวนรวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2563 336 0
  โรงพยาบาลท่าสองยาง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 10 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2563 178 0
  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2563 206 0
  สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 62 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2563 513 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 309 0
  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2563 230 0
  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 779 0
  เทศบาลตำบลบ้านเชียง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม 2563 197 0
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2563 3083 0
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 1363 0
  อบต.ท่ามะไฟหวาน ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รับโอนย้ายหลายอัตรา 108 0
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 225 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 10881 0
  สำนักงานสาธารณสุขเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 295 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 2978 0
  เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2563 341 0
  อบจ.สุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม 2563 466 0
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2563 276 0
  โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2563 280 0
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 4740 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563 654 0
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 1047 0
  โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 1740 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 419 0
  สสจ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2563 2245 0
  ม.ราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม 2563 765 0
  สสจ.ลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-15 ตุลาคม 2563 299 0
  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการสาธารณสุข นักายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 14-21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 207 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 9-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 293 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8-15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 608 0
  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 21 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 3556 0
  ประกาศสำนักงานเขตพระนคร 310 0
  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-14 ตุลาคม 2563 390 0
  กศน.จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 5-16 ตุลาคม 2563 253 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 517 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 276 0
  กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 642 0
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 525 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐฺ) ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 264 0
  โรงเรียนลพบุรีปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563 293 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2563 320 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-16 ตุลาคม 2563 303 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2563 4900 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2563 367 0
  สสจ.นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 453 0
  โรงพยาบาลพระพุทธชินราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2563 275 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 201 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยและช่างปะปา จำนวนรวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 161 0
  องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 225 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2563 281 0
  เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2563 244 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวพ.3) จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 414 0
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 501 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 325 0
  โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวนรวม 18 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 537 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 659 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 543 0
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 7230 0
  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 71 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 6316 0
  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 44 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 8107 0
  กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10091 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี.นักรังสีการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 319 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 21-30 กันยายน พ.ศ. 2563 296 0
  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2563 5569 0
  กรมพระธรรมนูญ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2563 6091 0
  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 5352 0
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2563 5672 0
  สสจ.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23-29 กันยายน พ.ศ. 2563 658 0
  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 กันยายน 2563 691 0
  โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 กันยายน 2563 335 0
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กันยายน 2563 462 0
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 14 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2563 667 0
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 ตำแหน่ง 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กันยายน 2563 588 0
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2563 364 0
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 848 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2563 661 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-23 กันยายน 2563 513 0
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2563 1130 0
  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 3684 0
  โรงพยาบาลลี้ รับสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(พนักงานรักษาความปลอดภัย,คนสวน,หมอนวดแผนไทย) จำนวน 5 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กันยายน 2563 194 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 88 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กันยายน 2563 1576 0
   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กันยายน 2563 1849 0
  กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เงินเดือน 14000 บาท 329 0
  อาชีวศึกษานครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพิเศษสอน จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2563 492 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 3689 0
  อบต.ไทรน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2563 489 0
  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง 69 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 กันยายน 2563 2325 0
  เทศบาลตำบลไพศาลี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 11 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2563 248 0
  โรงพยาบาลระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กันยายน 2563 275 0
  รับโอนย้ายราชการ 162 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 838 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 455 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน พ.ศ. 2563 683 0
  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11007 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน พ.ศ. 2563 294 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน พ.ศ. 2563 491 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครฯ ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2563 467 0
  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2563 495 0
  สสจ.ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2563 385 0
  สสจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2563 332 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 495 0
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.7) ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน พ.ศ. 2563 750 0
  กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ เป็นพลทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) จำนวน 146 นาย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2563 5611 0
  สำนักงาน ก.พ. ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 5230 0