เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา |  ดูดวงฟรี | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2562 283 0
  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2562 117 0
  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 10 ตำแหน่ง จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 มกราคม 2562 77 0
  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2562 203 0
  เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 122 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2562 349 0
  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562 262 0
  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กุมภาพันธ์ 2562 72 0
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562 1357 0
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2562 201 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป้นพนักงานราชการ จำนวน 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 มกราคม 2562 67 0
  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 240 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 และ 28-31 มกราคม 2562 391 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 21-30 มกราคม พ.ศ. 2562 468 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม พ.ศ. 2562 270 0
  รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 147 0
  สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 3 ตำแหน่ง 239 0
  กองพลพัฒนาที่ 4 รับสมัครสอบทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2562 211 0
  เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-18 มกราคม 2562 156 0
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-25 มกราคม 2562 149 0
  อบต.เขาคันทรง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2562 147 0
  สำนักบริหารการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 122 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 31 มกราคม 2562 839 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม พ.ศ. 2562 386 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม 2562 1717 0
  สพป.ชลบุรี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ วันที่ 18 - 24 มกราคม 2562 179 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม พ.ศ. 2562 551 0
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 14-25 มกราคม พ.ศ. 2562 329 0
  กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุดบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน เหล่าทหารช่าง จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 1305 0
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 13 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 มกราคม 2562 132 0
  โรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พนักงานสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-21 มกราคม 2562 110 0
  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 21 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 มกราคม 2561 437 0
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 3973 0
  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2562 261 0
  เทศบาลตําบลบวกค้าง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มกราคม 2562 189 0
  สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด รับบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 ม.ค. 2562 694 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 1758 0
  รับบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 80 0
  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้าง บุคลากรและพนักงานสรรพากร จำนวน 216 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 4545 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562 575 0
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม พ.ศ. 2562 223 0
  สสจ.อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562 371 0
  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2561 189 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 18 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562 710 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม พ.ศ. 2562 825 0
  กรมยุทธการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28-30 มกราคม 2562 690 0
  มณฑลทหารบกที่45 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประเภทพลอาสาสมัคร จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2562 1548 0
  กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ (อัตราพลอาสาสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562 2019 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม พ.ศ. 2562 709 0
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 -22 มกราคม 2562 511 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6 ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2562 376 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2562 145 0
  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2561 2092 0
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562 248 0
  กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2562 2745 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 417 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2562 7084 0
  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 มกราคม 2562 3640 0
  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-25 มกราคม 2562 486 0
  สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,นักวิขาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม พ.ศ. 2562 232 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562 380 0
  เทศบาลนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 มกราคม 2562 712 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และนักวิชาการเกษตร จำนวนรวม 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม พ.ศ. 2562 3340 0
  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2561 248 0
  กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2562 3401 0
  กรมการแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562 2731 0
  กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 93 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม พ.ศ. 2562 11276 0
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-24 มกราคม พ.ศ. 2562 3910 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) ตั้งแต่วันที่ 8-12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 219 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานและนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม พ.ศ. 2562 1652 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไประดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2561 1946 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มกราคม 2562 339 0
  กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานธุรการ (ศาสนพิธี) ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562 1271 0
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562 992 0
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ททท. ประจำปี 2562 จำนวน 76 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 ธันวาคม 2561 5236 0
  กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มกราคม 2562 1428 0
  มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครพนักงานราชการ ชาย-หญิง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2562 743 0
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 19 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มกราคม 2561 5390 0
  สำนักงาน กสทช. รับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. จำนวน 4 ตำแหน่ง 87 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มกราคม 2562 5388 0
  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 72 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2562 2619 0
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง 112 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-27 ธันวาคม 2561 9134 0
  ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่อาวุโส / หัวหน้าส่วน /รองผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2561 676 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2562 932 0
  เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 14 มกราคม 2562 703 0
  อบต.กมลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562 293 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักกิจกรรมบำบัด,นักจิตวิทยา,นักวิชาการสถิติ ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม พ.ศ. 2562 478 0
  สสจ.สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม พ.ศ. 2562 277 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งวิศวกรโยธา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 8 มกราคม พ.ศ. 2562 934 0
  สำนักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 4853 0
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2562 1162 0
  กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มกราคม 2562 1511 0
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 1022 0
  กองพลทหารราบที่ 9 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน จำนวน 13 อัตรา และ อะไหล่ 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 1049 0
  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 2139 0
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ททท. ประจำปี 2562 จำนวน 76 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 ธันวาคม 2561 5459 0
  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 ธันวาคม 2561 510 0
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง จำนวน 9 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-18 มกราคม 2562 278 0
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวนรวม 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม - 15 มกราคม พ.ศ. 2562 4713 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์,วิศวกรโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 393 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ(คนพิการ) จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 294 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 11 มกราคม พ.ศ. 2562 2431 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 148 0
  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562 13439 0
  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 319 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 6 ตั้งแต่บัดนี้ 28 ธันวาคม 2561 289 0
  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-4 ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มกราคม 2562 2038 0
  เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2561 531 0
  สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-23 ธันวาคม 2561 462 0
  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงานและพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 937 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2,680 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 3790 0
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562 674 0
  เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2561 266 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสด,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 207 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 324 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 302 0
  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 259 0
  อบจ.ชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 28 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-28 ธันวาคม 2561 2664 0
  สํานักงาน กศน.เชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 480 0
  จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 350 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 338 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1119 0
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) ตั้งแต่วันที่ 324 0
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป3 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 554 0
  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการและนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 21 มกราคม พ.ศ. 2562 6800 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 1 มกราคม พ.ศ. 2562 3762 0
  สำนักงานสาธารณสุขนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 361 0
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม - 9 มกราคม พ.ศ. 2562 5152 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน 526 0
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 4-10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 307 0
  กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 401 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3-25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 7370 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3-26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 643 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3-26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 420 0
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 820 0
  กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 590 0
  สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 377 0
  กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 405 0
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครพนักงานปฏฺิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Software และ Hardware ระดับ 4 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 945 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 254 0
  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 155 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 9523 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 4729 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ และตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 306 0
  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 3-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 5068 0