เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 163 0
  เทศบาลนครตรัง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2562 130 0
  เทศบาลนครตรัง สังกัดสำนักการศึกษา รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2562 53 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-18 มิถุนายน 2562 63 0
  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มิถุนายน 2562 35 0
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 874 0
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 220 0
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 194 0
  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 104 0
  สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการและนิติกรปฏิบัติการ จำนวนรวม 19 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562 1168 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 ตำแหน่ง 71 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 729 0
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-12 มิถุนายน 2562 295 0
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562 90 0
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 61 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2562 173 0
  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562 146 0
  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2562 165 0
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2562 89 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 1537 0
  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 1538 0
  กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 97 0
  สสจ.ตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 33 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง โภชนากร,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 66 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 52 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 63 0
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1254 0
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 3303 0
  รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มิถุนายน 2562 776 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤษภาคม 2562 342 0
  เทศบาลเมืองบ้านสวน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2562 280 0
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2562 542 0
  เทศบาลเมืองแสนสุข รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2562 1436 0
  เทศบาลตำบลขามใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 230 0
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-31 พฤาภาคม 2562 208 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 241 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1948 0
  สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 82 0
  สสจ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 129 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 483 0
  สสจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 94 0
  สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562 173 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 275 0
  รับโอนบุคลากรทางการศึกษา 175 0
  สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2562 948 0
  โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 225 0
  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562 1025 0
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2562 163 0
  สสจ.แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2562 139 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 201 0
  เทศบาลตําบลดอนหัวฬ่อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2562 387 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562 283 0
  สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562 192 0
  สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562 2154 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 2908 0
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 10 สาขาวิชา 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2562 1801 0
  สสจ.นครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 139 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562 2529 0
  สสจ.อุดรธานี รับสมัครเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2562 215 0
  สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 231 0
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 161 0
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 521 0
  กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562 3388 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวนรวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 2029 0
  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2562 273 0
  สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562 285 0
  กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 พฤษภาคม 2562 1510 0
  สสจ.ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักโภชนาการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562 235 0
  สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562 1066 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 4206 0
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 1886 0
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในและเภสัชกร ตั้งแต่วันที่ 3-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 171 0
  กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 730 0
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 160 0
  สำนักงาน ก.พ. เปิดเพิ่มเติมการลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 822 0
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 168 0
  สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 193 0
  สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 196 0
  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2562 5394 0
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 2991 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 488 0
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จำนวน 190 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562 1782 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 183 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 181 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทุยธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 139 0
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 195 0
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 209 0
  เรื่อง 34 0
  โรงพยาบาลเลย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 9 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2562 251 0
  อบต.บางพลีใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2562 341 0
  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2562 1003 0
  เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 พฤษภาคม 2562 254 0
  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2562 408 0
  จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายช่างเทคนิค และผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 277 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี(จ่าปี) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จำนวน 99 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 3085 0
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2562 346 0
  โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 316 0
  โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 256 0
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2562 2746 0
  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของสถาบันฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤษภาคม 2562 377 0
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน จำนวน 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 4908 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 4666 0
  สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 5480 0
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 2251 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 117 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 448 0
  กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์,พนักงานทำปก) ตั้งแต่วันที่ 3-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 798 0
  สสจ.ระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 747 0
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 241 0
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 547 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 149 0
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 288 0
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 2188 0
  กศน. จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2562 406 0
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 3855 0
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 35 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 7897 0
  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการและนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 2628 0
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 2592 0
  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2562 567 0
  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2562 769 0
  โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562 764 0
  สสจ.สกลนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562 291 0
  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 2607 0
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 2052 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 673 0
  กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562 2123 0
   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 306 0
  เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤษภาคม 2562 265 0
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 4309 0
  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2562 2941 0
  โรงเรียนการไปรษณีย์ รับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ชาย หญิง จำนวน 202 คน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562 2243 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 271 0
  สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562 1157 0
  กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 26 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2562 378 0
  สัตวแพทยสภา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2562 295 0
  โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 10 ตำแน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 485 0
  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2562 300 0
  กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 5026 0
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 - 23 พฤษภาคม 2562 5657 0
  โรงพยาบาลเลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา,นักเทคนิคการแพทย์,เภสัชกร,นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน พ.ศ. 2562 168 0
  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวนรวม 48 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 189 0
  โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 240 0
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 พ.ค. 2562 293 0