เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม พ.ศ. 2564


ประกาศวันที่ : 19 ก.พ. 2564    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 318 คน
ที่มา : 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook
รายละเอียดของข่าวสาร

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม พ.ศ. 2564


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งินเดือน 11,280 - 13,800 บาท

จำนวน 3 อัตรา

วุฒิ

๑. ได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel และ
Microsoft PowerPoint รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

๑. จัดทำฎีกา ใบนำส่ง ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน ๒. จัดทำบัญชีทั่วไป และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณของทางราชการ รวมทั้งตั้งงบประมาณในหมวด ค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
๓. จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
๔. การพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
๕. การบันทึก ตรวจสอบ และส่งข้อมูลต่างๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๖. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบ GFMIS ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
๗. ตรวจสอบการรับรองเงินเดือนของข้าราชการในหน่วย
๘. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมไว้ใช้งาน
๙. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป .
๑๐. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป .
๑๑. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม พ.ศ. 2564


*************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526