เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 ประกาศสัตวแพทยสภา


ประกาศวันที่ : 11 พ.ค. 2565    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 62 คน
ที่มา : 

https://www.vetcouncil.or.th/news-detail/20220506153541-853-367

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร


ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร

------------------------------------------------

เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจงานอันส่งผลให้การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันปราบปราม เพื่อลดจำนวนผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕
สัตวแพทยสภา ในฐานะองค์กรสภาวิชาชีพการ สัตวแพทย์ของประเทศไทย จะดำเนินการจัดตั้งโครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สัตวแพทยสภาจึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ จบวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (หากประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย ๓ ปี ขึ้นไป จะ

ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

๑.๒ ไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา

๑.๓ มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพการสัตวแพทย์

๑.๔ มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่งอย่างน้อย ๓ ปี

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๑.๕ สามารถปฏิบัติงานที่สัตวแพทยสภาได้เต็มเวลา

๒. อัตราเงินเดือน

๑๘,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ .- บาท พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร

(ในช่วงทดลองการปฏิบัติงาน ๔ เดือน จะได้รับเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท)

๓. หน้าที่ของนิติกร

. ดูแลและรวบรวมเรื่องร้องเรียน ข้อกฎหมายต่าง ทั้งหมดของสัตวแพทยสภา

. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย

. ติดตาม ประมวลผลการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและข้อร้องเรียนของสัตวแพทยสภา

-๒-

. ทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลให้สัตวแพทยสภาพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

๓.๕ ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์

๓.๖ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔. การรับสมัคร

ผู้ที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.vetcouncil.or.th และยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติการทำงานและเอกสารแนะนำตนเองได้ที่ E-mail : vetcouncil@dld.go.th ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีหลักฐานการสมัครดังนี้

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร

๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส, ใบรับรองการผ่านงาน เป็นต้น

๕. วิธีการคัดเลือก

๕.๑ โดยการทำแบบทดสอบของสัตวแพทยสภา (เฉพาะตำแหน่งงานนิติกร) ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ

( ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบรอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ) หากมีรายชื่อผ่านการทดสอบตามข้อ ๕.๑ จึงจะเข้ารับการสัมภาษณ์

๕.๒ สัมภาษณ์ด้วยวิธีออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๖. การประกาศผลการคัดเลือก

สัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.vetcouncil.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ รักความสุข)

นายกสัตวแพทยสภา

>


เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526