เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
ข้อมูลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี) 10450 2
  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ 18837 4
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระต่างๆ 11170 0
  การจัดการเรียนรู้ 6049 0
  การวัดและประเมินผล 6473 0
  เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน 9044 1
  ข่าวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 7331 0
  เอกสารประกอบการประชุมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร 5285 0
  วินัยข้าราชการครู 142477 13
  จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 14699 0
  บทบาทของครู 58564 3
  หน้าที่และความรับผิดชอบของครู 38245 1
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 6419 0
  ศัพท์บัญญัติการศึกษา 10958 1